Universiteti POLIS ёshtё themeluar me vendim tё Qeverisё Shqiptare, VKM nr. 698, dt.11/10/2006, botuar nё fletoren zyrtare nr. 114 , faqe 4475 tё vitit 2006; Fituar akreditimin institucional dhe tё programeve nga MASH (Ministria e Arsimit dhe Shkencёs) dhe APAAL (Agjencia Publike e Akreditimit tё Arsimit tё Lartё), nr.227, dt.22/07/2009 dhe nr.250, dt.14/06/2013. Me vendim tё Qeverisё Shqiptare, VKM nr.746, dt.24/10/2012, U_POLIS ёshtё njohur si IAL (Institucion i Arsimit tё Lartё) me status “Universitet”; dhe me urdhёr tё MASH nr.563, dt.19/11/2012 organizon Programin “Doktoratё”.

Gjuhët

TE REJA

Partnerë të Universitetit POLIS dhe "Tirana Architecture Week" në Bullgari, gjatë aktivitetit "One Architecture Week"...

Forum Urban

Në kuadër të Javës së Arkitekturës në Tiranë -  Vizionimi i Qyteteve të Ardhshme, Shoqata Alumnae Hollandeze në Shqipëri, Universiteti POLIS dhe...

Event

Me rastin e Ditës Botërore të Librit, e Mërkurë, 23 Prill, shtëpia boutese Dituria do të sjellë disa botime (si p.sh.: Bruno...

Nderkombetarizimi

Lidhje dhe Partneritete

Universiteti POLIS ka njё angazhim tё konsiderueshёm ndaj shkёmbimit ndёrkombёtar. U_POLIS ёshtё Universiteti i parё shqiptar nёnshkrues zyrtar...

Lexo me shume...