Universiteti POLIS ёshtё themeluar me vendim tё Qeverisё Shqiptare, VKM nr. 698, dt.11/10/2006, botuar nё fletoren zyrtare nr. 114 , faqe 4475 tё vitit 2006; Fituar akreditimin institucional dhe tё programeve nga MASH (Ministria e Arsimit dhe Shkencёs) dhe APAAL (Agjencia Publike e Akreditimit tё Arsimit tё Lartё), nr.227, dt.22/07/2009 dhe nr.250, dt.14/06/2013. Me vendim tё Qeverisё Shqiptare, VKM nr.746, dt.24/10/2012, U_POLIS ёshtё njohur si IAL (Institucion i Arsimit tё Lartё) me status “Universitet”; dhe me urdhёr tё MASH nr.563, dt.19/11/2012 organizon Programin “Doktoratё”.

Gjuhët

TE REJA

Në datat 17-20 Nëntor 20015, dy pedagoge të Universitetit POLIS morën pjesë në trajnimin e zhvilluar nga Universum College në Prishtinë , i...

Forum Urban

Vazhdojne leksionet e hapura ne mjediset e Universitetit POLIS. Ne daten 2 dhjetor, ora 11:30, do te jete i ftuar arkitekti i...

Event

Në datat 26, 27 dhe 28 Nëntor, në mjediset e Universitetit POLIS do të zhvillohet hapja zyrtare e Konferencës Europiane për "Gjeomjedisin dhe...

Nderkombetarizimi

Lidhje dhe Partneritete

Universiteti POLIS ka njё angazhim tё konsiderueshёm ndaj shkёmbimit ndёrkombёtar. U_POLIS ёshtё Universiteti i parё shqiptar nёnshkrues zyrtar...

Lexo me shume...