Universiteti POLIS ёshtё themeluar me vendim tё Qeverisё Shqiptare, VKM nr. 698, dt.11/10/2006, botuar nё fletoren zyrtare nr. 114 , faqe 4475 tё vitit 2006; Fituar akreditimin institucional dhe tё programeve nga MASH (Ministria e Arsimit dhe Shkencёs) dhe APAAL (Agjencia Publike e Akreditimit tё Arsimit tё Lartё), nr.227, dt.22/07/2009 dhe nr.250, dt.14/06/2013. Me vendim tё Qeverisё Shqiptare, VKM nr.746, dt.24/10/2012, U_POLIS ёshtё njohur si IAL (Institucion i Arsimit tё Lartё) me status “Universitet”; dhe me urdhёr tё MASH nr.563, dt.19/11/2012 organizon Programin “Doktoratё”.

Gjuhët

TE REJA

Shumë nga ju mund të kenë dëgjuar për nismën tonë "Walking the City" nismë e marrë prej disa vitesh. Ditën e Shtunë më datë 25 Prill 2015 ora 10....

Forum Urban

Sot e Hënë më datë 20 Prill 2015, Universiteti POLIS u vizitua nga një delegacion i stafit dhe ekspertëve të "Life Academy" të Suedisë.Vizita u...

Event

E Enjte më datë 2 Prill 2015 Universiteti POLIS organizoi Mbrojtjen e Temave të Diplomave për sezonin Mars 2015.  Studentë të degëve Arkitekturë,...

Nderkombetarizimi

Lidhje dhe Partneritete

Universiteti POLIS ka njё angazhim tё konsiderueshёm ndaj shkёmbimit ndёrkombёtar. U_POLIS ёshtё Universiteti i parё shqiptar nёnshkrues zyrtar...

Lexo me shume...