Universiteti POLIS ёshtё themeluar me vendim tё Qeverisё Shqiptare, VKM nr. 698, dt.11/10/2006, botuar nё fletoren zyrtare nr. 114 , faqe 4475 tё vitit 2006; Fituar akreditimin institucional dhe tё programeve nga MASH (Ministria e Arsimit dhe Shkencёs) dhe APAAL (Agjencia Publike e Akreditimit tё Arsimit tё Lartё), nr.227, dt.22/07/2009 dhe nr.250, dt.14/06/2013. Me vendim tё Qeverisё Shqiptare, VKM nr.746, dt.24/10/2012, U_POLIS ёshtё njohur si IAL (Institucion i Arsimit tё Lartё) me status “Universitet”; dhe me urdhёr tё MASH nr.563, dt.19/11/2012 organizon Programin “Doktoratё”.

Gjuhët

TE REJA

Në shtator 2017, Departamenti i Arkitekturës, i Univeristetit G. D'Annunzio, Pescara, Itali, do të organizojë edicionin e tretë të Shkollës...

Forum Urban

Rikthehet përsëri POLIS Book Club. Klubi i jep një mundësi të gjithë lexuesve që ndajnë pasionin për leximin, të diskujtojnë libra me tematika...

Event

Profesori dhe ish Fulbright-isti James Stevens solli në Shqipëri një grup studentësh nga Universiteti Teknologjik Lawrence në Miçigan në një...

Nderkombetarizimi

Lidhje dhe Partneritete

Universiteti POLIS ka njё angazhim tё konsiderueshёm ndaj shkёmbimit ndёrkombёtar. U_POLIS ёshtё Universiteti i parё shqiptar nёnshkrues zyrtar...

Lexo me shume...

 

bodrum escort