Universiteti POLIS ёshtё themeluar me vendim tё Qeverisё Shqiptare, VKM nr. 698, dt.11/10/2006, botuar nё fletoren zyrtare nr. 114 , faqe 4475 tё vitit 2006; Fituar akreditimin institucional dhe tё programeve nga MASH (Ministria e Arsimit dhe Shkencёs) dhe APAAL (Agjencia Publike e Akreditimit tё Arsimit tё Lartё), nr.227, dt.22/07/2009 dhe nr.250, dt.14/06/2013. Me vendim tё Qeverisё Shqiptare, VKM nr.746, dt.24/10/2012, U_POLIS ёshtё njohur si IAL (Institucion i Arsimit tё Lartё) me status “Universitet”; dhe me urdhёr tё MASH nr.563, dt.19/11/2012 organizon Programin “Doktoratё”.

Gjuhët

TE REJA

Partnerë të U_POLIS dhe TAW në Bullgari, gjatë "One Architecture Week" organizojnë konkursin për sheshin qëndror të Plovdiv....

Forum Urban

Studentët e U_POLIS, të organizuar në disa grupe, po marrin pjesë në Konkursin Mbarëkombëtar të ideve për projektimin e kullave...

Event

Sot në gazetën "Mapo", Kryetari i Unionit të Arkitektëve dhe Planifikuesve Ark. Ledian Bregasi, vjen me një intervistë dhe qëndrim zyrtar të AUA...

Nderkombetarizimi

Lidhje dhe Partneritete

Universiteti POLIS ka njё angazhim tё konsiderueshёm ndaj shkёmbimit ndёrkombёtar. U_POLIS ёshtё Universiteti i parё shqiptar nёnshkrues zyrtar...

Lexo me shume...