Universiteti POLIS ёshtё themeluar me vendim tё Qeverisё Shqiptare, VKM nr. 698, dt.11/10/2006, botuar nё fletoren zyrtare nr. 114 , faqe 4475 tё vitit 2006; Fituar akreditimin institucional dhe tё programeve nga MASH (Ministria e Arsimit dhe Shkencёs) dhe APAAL (Agjencia Publike e Akreditimit tё Arsimit tё Lartё), nr.227, dt.22/07/2009 dhe nr.250, dt.14/06/2013. Me vendim tё Qeverisё Shqiptare, VKM nr.746, dt.24/10/2012, U_POLIS ёshtё njohur si IAL (Institucion i Arsimit tё Lartё) me status “Universitet”; dhe me urdhёr tё MASH nr.563, dt.19/11/2012 organizon Programin “Doktoratё”.

Gjuhët

TE REJA

Nisi sot takimi manaxherial tre ditor në Lüneburg, Gjermani në kuadër të projektit, të financuar nga EU Tempus "ConSus-...

Forum Urban

Drejtuesit e programit ndërkombëtar të përbashkët të Doktoraturës në Universitetin POLIS: Prof. V.Muharremaj, Dr. L.Rossi, dhe Koordinatori L....

Event

Universiteti POLIS në bashkëpunim me Bashkinë e Tiranës lançojnë ceremoninë e hapjes së TAW –Tirana Architecture Week 2014 – [En]...

Nderkombetarizimi

Lidhje dhe Partneritete

Universiteti POLIS ka njё angazhim tё konsiderueshёm ndaj shkёmbimit ndёrkombёtar. U_POLIS ёshtё Universiteti i parё shqiptar nёnshkrues zyrtar...

Lexo me shume...