Universiteti POLIS ёshtё themeluar me vendim tё Qeverisё Shqiptare, VKM nr. 698, dt.11/10/2006, botuar nё fletoren zyrtare nr. 114 , faqe 4475 tё vitit 2006; Fituar akreditimin institucional dhe tё programeve nga MASH (Ministria e Arsimit dhe Shkencёs) dhe APAAL (Agjencia Publike e Akreditimit tё Arsimit tё Lartё), nr.227, dt.22/07/2009 dhe nr.250, dt.14/06/2013. Me vendim tё Qeverisё Shqiptare, VKM nr.746, dt.24/10/2012, U_POLIS ёshtё njohur si IAL (Institucion i Arsimit tё Lartё) me status “Universitet”; dhe me urdhёr tё MASH nr.563, dt.19/11/2012 organizon Programin “Doktoratё”.

Languages

News

We are happy to announce the participation as a “Keynote Speaker” of the international architect Peter Eisenman, September 26th...

Urban Forum

The Newest Newsletter of U_POLIS, Newsletter No. 23 is now published. This number provides information on key activities during...

Events

TAW - TIRANA ARCHITECTURE WEEK 2014 - [EN]VISIONING FUTURE CITIES [15 September - 12 October 2014] and POLIS University...

International

PARTNERSHIPS

U_POLIS since the first year achieved significant results regarding the partnerships with international academic institutions: Institutions of Higher Education....

Read more...