Universiteti POLIS ёshtё themeluar me vendim tё Qeverisё Shqiptare, VKM nr. 698, dt.11/10/2006, botuar nё fletoren zyrtare nr. 114 , faqe 4475 tё vitit 2006; Fituar akreditimin institucional dhe tё programeve nga MASH (Ministria e Arsimit dhe Shkencёs) dhe APAAL (Agjencia Publike e Akreditimit tё Arsimit tё Lartё), nr.227, dt.22/07/2009 dhe nr.250, dt.14/06/2013. Me vendim tё Qeverisё Shqiptare, VKM nr.746, dt.24/10/2012, U_POLIS ёshtё njohur si IAL (Institucion i Arsimit tё Lartё) me status “Universitet”; dhe me urdhёr tё MASH nr.563, dt.19/11/2012 organizon Programin “Doktoratё”.

Languages

News

POLIS University announces the non-final list of the winning candidates for the second round of registrations  after the admission test that...

Urban Forum

POLIS University and Tirana Architecture Weeks had the pleasure to invite the associate professor of Riga Technical University in Latvia, Mrs....

Events

POLIS University has the pleasure to announce the latest publication of POLIS_PRESS: "Tirana, qyteti i munguar" from co-authors Sotir Dhamo,...

International

PARTNERSHIPS

U_POLIS since the first year achieved significant results regarding the partnerships with international academic institutions: Institutions of Higher Education....

Read more...

porno
porno izle sikis izle porno