Universiteti POLIS ёshtё themeluar me vendim tё Qeverisё Shqiptare, VKM nr. 698, dt.11/10/2006, botuar nё fletoren zyrtare nr. 114 , faqe 4475 tё vitit 2006; Fituar akreditimin institucional dhe tё programeve nga MASH (Ministria e Arsimit dhe Shkencёs) dhe APAAL (Agjencia Publike e Akreditimit tё Arsimit tё Lartё), nr.227, dt.22/07/2009 dhe nr.250, dt.14/06/2013. Me vendim tё Qeverisё Shqiptare, VKM nr.746, dt.24/10/2012, U_POLIS ёshtё njohur si IAL (Institucion i Arsimit tё Lartё) me status “Universitet”; dhe me urdhёr tё MASH nr.563, dt.19/11/2012 organizon Programin “Doktoratё”.

Languages

News

We would like to inform you that the applications for enrollment for the Academic...

Urban Forum

POLIS University executives of international joint PhD program: Prof. V.Muharremaj, Dr. L.Rossi, and PhD coordinator L.Bregasi, along with the...

Events

POLIS University in collaboration with the Municipality of Tirana, is launching the opening ceremony of public announcement of TAW –Tirana...

International

PARTNERSHIPS

U_POLIS since the first year achieved significant results regarding the partnerships with international academic institutions: Institutions of Higher Education....

Read more...