Universiteti POLIS ёshtё themeluar me vendim tё Qeverisё Shqiptare, VKM nr. 698, dt.11/10/2006, botuar nё fletoren zyrtare nr. 114 , faqe 4475 tё vitit 2006; Fituar akreditimin institucional dhe tё programeve nga MASH (Ministria e Arsimit dhe Shkencёs) dhe APAAL (Agjencia Publike e Akreditimit tё Arsimit tё Lartё), nr.227, dt.22/07/2009 dhe nr.250, dt.14/06/2013. Me vendim tё Qeverisё Shqiptare, VKM nr.746, dt.24/10/2012, U_POLIS ёshtё njohur si IAL (Institucion i Arsimit tё Lartё) me status “Universitet”; dhe me urdhёr tё MASH nr.563, dt.19/11/2012 organizon Programin “Doktoratё”.

Languages

Academic Senate

Text Resize

-A A +A

The Academic Senate of U_POLIS is a governing body of 19 members who represent each unit of the institution including the academic and administrative staff and the students.

The head of the Academic Senate is the Rector, Prof. Dr. Besnik Aliaj, the Academic Senate operates according to the legal definitions on higher education in the Republic of Albania and in the University’s Handbook. The Senate meets periodically during the year and reviews academic, scientific, and administrative issues, the opening of new programs and their well-functioning, the guarantee of quality and standards, etc. in accordance with the mission and values of U_POLIS.

The meetings of the Academic Senate at POLIS are transparent and open to university staff, as the primary aims of the Academic Senate’s meetings are democratic a governance and full inclusiveness.   

 

Members of Academic Senate:

1 Prof. Dr. Besnik Aliaj Chair
2 Prof. Dr. Luljeta Bozo          Member
3 Prof. Dr. Sherif Lushaj Member
4 Prof. Dr. Vezir Muharremaj Member
5 Prof. Dr. Gjergji Konomi      Member
6 Prof. As. Dr. Gezim Qendro Member
7 Prof. As. Dr. Elizabeta Susaj Member
8 Dr. Ledian Bregasi Member
9 Dr. Doc. Vera Bushati Member
10 Dr. Doc. Arben Shtylla       Member
11 Dr. Godiva Rembeci Member
12 Dr. Llazar Kumaraku Member
13 Dr. Merita Guri Member
14 Dr. Loris Rossi Member
15 Dr. Peter Nientied Member
16 Doc. Sotir Dhamo Member
17 Aldo Hako Students’ Representative
18 Eranda Janku Students’ Representative
19 Reada Lemnusha      Students’ Representative

 

 

bodrum escort