Universiteti POLIS ёshtё themeluar me vendim tё Qeverisё Shqiptare, VKM nr. 698, dt.11/10/2006, botuar nё fletoren zyrtare nr. 114 , faqe 4475 tё vitit 2006; Fituar akreditimin institucional dhe tё programeve nga MASH (Ministria e Arsimit dhe Shkencёs) dhe APAAL (Agjencia Publike e Akreditimit tё Arsimit tё Lartё), nr.227, dt.22/07/2009 dhe nr.250, dt.14/06/2013. Me vendim tё Qeverisё Shqiptare, VKM nr.746, dt.24/10/2012, U_POLIS ёshtё njohur si IAL (Institucion i Arsimit tё Lartё) me status “Universitet”; dhe me urdhёr tё MASH nr.563, dt.19/11/2012 organizon Programin “Doktoratё”.

Languages

Research Center of Sustainability

Text Resize

-A A +A
      

Research Center of Sustainability is one of the base units of the Faculty of Urban Planning and Environment Management. This unit is set up to serve as a platform for observations, practice and theoretical research on sustainability issues.

 

Academic staff engaged at Research Center

  Dr. Doc. Merita Guri (Head of Research Center)

  Prof. Dr. Sherif Lushaj

  Dr. Daniela Kavaja

  MND. Manjola Hoxha

  MSc. Ledio Allkja

  MSc. Amanda Terpo

  MSc. Besjana Qaja

  MSc. Edmond Agolli
 

 

 

   

 

bodrum escort