Universiteti POLIS ёshtё themeluar me vendim tё Qeverisё Shqiptare, VKM nr. 698, dt.11/10/2006, botuar nё fletoren zyrtare nr. 114 , faqe 4475 tё vitit 2006; Fituar akreditimin institucional dhe tё programeve nga MASH (Ministria e Arsimit dhe Shkencёs) dhe APAAL (Agjencia Publike e Akreditimit tё Arsimit tё Lartё), nr.227, dt.22/07/2009 dhe nr.250, dt.14/06/2013. Me vendim tё Qeverisё Shqiptare, VKM nr.746, dt.24/10/2012, U_POLIS ёshtё njohur si IAL (Institucion i Arsimit tё Lartё) me status “Universitet”; dhe me urdhёr tё MASH nr.563, dt.19/11/2012 organizon Programin “Doktoratё”.

Languages

Videos

Text Resize

-A A +A
Universiteti POLIS offices 2012
Universiteti POLIS offices 2012
Goodmorning at POLIS
Goodmorning at POLIS
Ordinary Day at POLIS
Ordinary Day at POLIS
Polis during the day
Polis during the day
Universiteti POLIS
Universiteti POLIS
Master in Science at POLIS Unniversity
Master in Science at POLIS Unniversity
[Re] appropriation of the property limit
[Re] appropriation of the property limit
Studime Mjedisore ne Universiteti Polis 2011 ad
Studime Mjedisore ne Universiteti Polis 2011 ad
Masters at POLIS University 2011 ad
Masters at POLIS University 2011 ad
bodrum escort