Universiteti POLIS ёshtё themeluar me vendim tё Qeverisё Shqiptare, VKM nr. 698, dt.11/10/2006, botuar nё fletoren zyrtare nr. 114 , faqe 4475 tё vitit 2006; Fituar akreditimin institucional dhe tё programeve nga MASH (Ministria e Arsimit dhe Shkencёs) dhe APAAL (Agjencia Publike e Akreditimit tё Arsimit tё Lartё), nr.227, dt.22/07/2009 dhe nr.250, dt.14/06/2013. Me vendim tё Qeverisё Shqiptare, VKM nr.746, dt.24/10/2012, U_POLIS ёshtё njohur si IAL (Institucion i Arsimit tё Lartё) me status “Universitet”; dhe me urdhёr tё MASH nr.563, dt.19/11/2012 organizon Programin “Doktoratё”.

Gjuhët

TAW & TDW

Text Resize

-A A +A

Universiteti POLIS, Instituti Co-PLAN dhe partnerёt lokalё, nё menyrё tё veçantё, Ministria e Kultures dhe AUA_Unioni I Arkitektёve dhe Planifikuesve Urbanё Shqiptar, organizojnё çdo vit, nё mёnyrё tё alternuar, Bienalet respektive tё specializuara:

Tё dy Bienalet, tashmё janё evenimente tё rёndёsishme kulturore dhe profesionale pёr jetёn e qytetit Tiranё, tё vendit dhe rajonit nё tёrёsi.

Pёr mё shumё informacion, klikoni imazhet mё poshtё.

 

   

   

video: 
http://www.tiranaarchitectureweek.com/
http://www.tiranadesignweek.com/
bodrum escort