Universiteti POLIS ёshtё themeluar me vendim tё Qeverisё Shqiptare, VKM nr. 698, dt.11/10/2006, botuar nё fletoren zyrtare nr. 114 , faqe 4475 tё vitit 2006; Fituar akreditimin institucional dhe tё programeve nga MASH (Ministria e Arsimit dhe Shkencёs) dhe APAAL (Agjencia Publike e Akreditimit tё Arsimit tё Lartё), nr.227, dt.22/07/2009 dhe nr.250, dt.14/06/2013. Me vendim tё Qeverisё Shqiptare, VKM nr.746, dt.24/10/2012, U_POLIS ёshtё njohur si IAL (Institucion i Arsimit tё Lartё) me status “Universitet”; dhe me urdhёr tё MASH nr.563, dt.19/11/2012 organizon Programin “Doktoratё”.

Gjuhët

Konferenca Europiane e Gjeo-Mjedisit dhe Ndërtimit

Text Resize

-A A +A

Më 26 -28 nëntor 2015, u zhvillua në Tiranë, Shqipëri Konferenca Europiane e Gjeo-Mjedisit dhe Ndërtimit, e organizuar nga Shoqata Shqiptare Gjeoteknike (AGS) dhe Universitetin Polis. Kjo konferencë, ishte aktiviteti i katërt ndërkombëtar që është organizuar nga AGS, duke filluar nga viti 2004, më pas në vitin 2007 dhe 2011, por kjo ishte e para me mbështetjen e ISSMGE. Për Shqipërinë dhe AGS ishte një nder i madh që në këtë konferencë ishin të pranishëm kryetari i ISSMGE Prof. Roger Frank, nënkryetar për Evropë dhe Afrikë, Prof. Antonio Gens dhe Prof. Fatma Baligh. Një falenderim të veçantë për profesorët dhe ligjëruesit, Prof. Heinz Brandl, Prof. Andreas Anagnostopoulos, Prof. Ivan Vanicek, Prof. JankoLogar, Prof. LidaMiraj, Prof. LinditaKellezi, Prof. Antonio Gomes Correia dhe Prof. Dietmar Adam për pjesëmarrjen e tyre dhe leksionet shumë të mira.

Konferenca përbëhej nga dy ditë të plota leksionesh dhe diskutimesh. 135 autorë nga Evropa, Azia dhe Afrika prezantuan hulumtimet e tyre dhe punime shkencore në fushat e rëndësishme të mjedisit dhe të ndërtimit. Kjo konferencë trajtoi tema për gjeo - mjedisin, infrastrukturën rrugore, objektet industriale dhe të minierave, si dhe mbrojtjen e mjedisit nga ndotjet e ndryshme dhe fenomenet e rrezikshme.

Tema të tjera të trajtuara në këtë konferencë ishin mekanika e tokës, dizajni i themeleve, ndërtimet nëntokësore, gërmimet e thella, sjellja e strukturave nën ngarkesa sizmike etj Pjesa e veçantë e konferencës ishin temat që lidhen me ndikimin e objekteve historike dhe kulturore me problemet gjeoteknike dhe aplikimet e teknologjive të reja për mbrojtjen e mjedisit.

Shumë i rëndësishëm është fakti se autorët shqiptarë ishin rreth 40% e prezantimeve të bëra gjatë konferencës. Një situatë tjetër inkurajuese ishte fakti se nga 54 prezantime, 20 prej tyre janë bërë nga gratë që punojnë në fushën e inxhinierisë gjeoteknike, inxhinierisë së mjedisit, arkitekturës, projektimit urban, arkeologji, tre prej tyre ishin leksione kryesore, nga të cilat dy janë shqiptarë. Kjo konferencë ishte një mundësi shumë e mirë për të krijuar bashkëpunime të reja, për të vendosur marrëdhënie të reja dhe për të shkëmbyer përvojën mes njëri - tjetrit.

Një sukses tjetër ishte ekspozimi i materialeve të reja dhe teknologjive në fushën gjeoteknik me qëllim për të mbrojtur formën mjedisore, gjeo-rreziqet. Kjo konferencë ishte një dritare të re në horizonte të reja për projekte dhe hulumtime midis vendeve në të ardhmen. Ajo ka treguar gjithashtu se në Shqipëri, edhe në qoftë se është një vend i vogël, me shumë probleme, mund të bëhet punë e mirë kërkimore.

 

 

Dates: 
E shtunë, December 12, 2015 - 12:45
bodrum escort