Universiteti POLIS ёshtё themeluar me vendim tё Qeverisё Shqiptare, VKM nr. 698, dt.11/10/2006, botuar nё fletoren zyrtare nr. 114 , faqe 4475 tё vitit 2006; Fituar akreditimin institucional dhe tё programeve nga MASH (Ministria e Arsimit dhe Shkencёs) dhe APAAL (Agjencia Publike e Akreditimit tё Arsimit tё Lartё), nr.227, dt.22/07/2009 dhe nr.250, dt.14/06/2013. Me vendim tё Qeverisё Shqiptare, VKM nr.746, dt.24/10/2012, U_POLIS ёshtё njohur si IAL (Institucion i Arsimit tё Lartё) me status “Universitet”; dhe me urdhёr tё MASH nr.563, dt.19/11/2012 organizon Programin “Doktoratё”.

Gjuhët

Administrimi

Text Resize

-A A +A

Administrimi në Universitetin POLIS

Rektorati

Drejtues

Administrator

Sotir Dhamo

Rektor

Besnik Aliaj

Administrator IAL

Aurel Plasa

 

Fakultet / Departamentet

 

Fakulteti i Arkitekturës dhe Dizajnit

Ledian Bregasi

Zv. Dekan

Saimir Kristo

Departamenti i Art dhe Dizajnit

Gezim  Qendro

Departamenti  Arkitekturë dhe Inxhinieri

Arben Shtylla

Qendra Kërkimore Arkitekturë, Inxhinieri dhe Dizajn

Thoma Thomai

 

Fakulteti i Planifikimit, Mjedisit dhe Menaxhimit Urban

Sherif Lushaj

Zv. Dekan

Dorina Papa

Departamenti i Mjedisit

Elizabeta Susaj

Departamenti Planifikim dhe Menaxhim Urban

Godiva Rëmbeci

Qendra Kërkimore e Qëndrueshmërisë

Giorgio Mustafaraj

 

Fakulteti për Kërkim dhe Zhvillim

Vezir Muharremaj

Zv. Dekan

Dritan Shutina

Zv. Dekan

Joana Dhiamanti

Departamenti i Kërkimit Shkencor

Llazar Kumaraku

Departamenti i Kërkimit të Aplikuar

Loris Rossi

Qendra e Burimeve dhe Informacionit

Sotir Dhamo

 

Njësitë Administrative

Sekretaria Mësimore

Silvana Metaj

Zyra e IT

Altin Sula

Zyra Juridike / Burime Njerëzore

-

Zyra e Financës

Aurel Plasa

Zyra e Sherbimeve

Floreta Aliaj

Zyra e Mbështetjes së Studentëve dhe Këshillimit tё Karrierës

Dea Buza

 

Strukturat e Pavarura

Këshilli i Profesorëve

Vezir Muharremaj

Bordi i Etikës

Vera Bushati

Njësia e Brendshme e Sigurimit të Cilësisë

Elona Karafili

Senati Studentor

Aldo Hako

Shoqata e ish-studentëve ALUMNI

Renis Batalli

 

 

 

bodrum escort