Universiteti POLIS ёshtё themeluar me vendim tё Qeverisё Shqiptare, VKM nr. 698, dt.11/10/2006, botuar nё fletoren zyrtare nr. 114 , faqe 4475 tё vitit 2006; Fituar akreditimin institucional dhe tё programeve nga MASH (Ministria e Arsimit dhe Shkencёs) dhe APAAL (Agjencia Publike e Akreditimit tё Arsimit tё Lartё), nr.227, dt.22/07/2009 dhe nr.250, dt.14/06/2013. Me vendim tё Qeverisё Shqiptare, VKM nr.746, dt.24/10/2012, U_POLIS ёshtё njohur si IAL (Institucion i Arsimit tё Lartё) me status “Universitet”; dhe me urdhёr tё MASH nr.563, dt.19/11/2012 organizon Programin “Doktoratё”.

Gjuhët

KONSULENCË

Text Resize

-A A +A

Një ndër pikat më të forta të Universitetit POLIS është realizimi i kërkimit të aplikuar përmes projekteve dhe konsulencave të ndryshme profesionale të ofruara me cilësi dhe seriozitet të lartë.

Emri i Projektit: Konkurs Ndërkombëtar, Europan 2011. Pejë Kosovë
Periudha: 2011

Emri i Projektit: Zhvillimi Urban dhe Territorial i Tetovës.
Periudha: 2012

Emri i Projektit: Konkurs Ndërkombëtar, Muzeu Kombëtar në Kabul, Afghanistan
Periudha: 2012

Emri i Projektit: Konkurs Ndërkombëtar, Bulevardi Verior i Tiranës
Periudha: 2012

Emri i Projektit: Plani i Perdorimit të Tokës, Komuna Zagori
Periudha: 2012-2013

Emri i Projektit: Plani i Përgjithshëm Vendor, Bashkia Bajram Curri
Periudha: 2012-2013

Emri i Projektit: Plani i Përdorimit të Tokës, Bashkia Krumë
Periudha: 2012-2013

Emri i Projektit: Plani i Përgjithshëm Vendor, Bashkia Burrel
Periudha: 2012-2013

Emri i Projektit: Riviera: Vija bregdetare e jugut dhe vendbanimet, konkursi ndërkombëtar i projektimit urban
Periudha: 2014

Emri i Projektit: Rivitalizimi i rrugicave në qendren historike të shkodrës
Periudha: 2014-2015

Emri i Projektit: Ishulli i Osumit në Berat: konkurs ndërkombëtar i projektimit urban.
Periudha: 2015

Emri i Projektit: Plani i Përdorimit të Tokës, Bashkia Shkodër.
Periudha: 2016-2017


 

bodrum escort