Universiteti POLIS ёshtё themeluar me vendim tё Qeverisё Shqiptare, VKM nr. 698, dt.11/10/2006, botuar nё fletoren zyrtare nr. 114 , faqe 4475 tё vitit 2006; Fituar akreditimin institucional dhe tё programeve nga MASH (Ministria e Arsimit dhe Shkencёs) dhe APAAL (Agjencia Publike e Akreditimit tё Arsimit tё Lartё), nr.227, dt.22/07/2009 dhe nr.250, dt.14/06/2013. Me vendim tё Qeverisё Shqiptare, VKM nr.746, dt.24/10/2012, U_POLIS ёshtё njohur si IAL (Institucion i Arsimit tё Lartё) me status “Universitet”; dhe me urdhёr tё MASH nr.563, dt.19/11/2012 organizon Programin “Doktoratё”.

Gjuhët

Departamenti Arkitekturë dhe Inxhinieri

      

Programet të cilat organizohen nga departamenti.

  • Bachelor në “Inxhinieri Ndërtimi”
     
  • Master i Shkencave në “Arkitekturë dhe Dizajn Urban” programi i integruar i studimit të ciklit të dytë
     
  • Master i Shkencave në “Inxhinieri Ndërtimi” me profile:

  “Strukturë”
  “Gjeoteknikë”

  • Master Profesional në “Dizajn Parametrik” me profile:

    “Dizajn Arkitektonik dhe Parametrik”
    “Dizajn Estetik Strukturor”
    “Dizajn Urban dhe Peizazhi”
 

Stafi Akademik i angazhuar pranë departamentit

  Dr. Doc. Arben Shtylla (Përgjegjës departamenti)
  Prof. Dr. Luljeta Bozo
  Dr.  Llazar Kumaraku
  MND. Saimir Kristo
  MND. Etleva  Dobjani
  MA.  Laura Pedata
  MSc. Egla Luca
  MSc. Ersilio Tushaj
 

 

 

 

Shqip

Text Resize

-A A +A
bodrum escort