Universiteti POLIS ёshtё themeluar me vendim tё Qeverisё Shqiptare, VKM nr. 698, dt.11/10/2006, botuar nё fletoren zyrtare nr. 114 , faqe 4475 tё vitit 2006; Fituar akreditimin institucional dhe tё programeve nga MASH (Ministria e Arsimit dhe Shkencёs) dhe APAAL (Agjencia Publike e Akreditimit tё Arsimit tё Lartё), nr.227, dt.22/07/2009 dhe nr.250, dt.14/06/2013. Me vendim tё Qeverisё Shqiptare, VKM nr.746, dt.24/10/2012, U_POLIS ёshtё njohur si IAL (Institucion i Arsimit tё Lartё) me status “Universitet”; dhe me urdhёr tё MASH nr.563, dt.19/11/2012 organizon Programin “Doktoratё”.

Gjuhët

Departamenti Art dhe Dizajn

      
Programet të cilat organizohen nga departamenti

  • Bachelor në “Art Dhe Dizajn”
     
  • Master i Shkencave në “Dizajn të Aplikuar”
     

Stafi Akademik i angazhuar pranë departamentit

  Prof. Asoc. Dr. Gëzim Qendro (Përgjegjës departamenti)
  Prof. Edi Hila
  Prof. Thoma Thomai
  MND. Agron Mesi
  MSc. Sonia Jojic
  MA. Dorina Arapi
  MSc. Gerdi Papa

 

 

 

   

 

Shqip

Text Resize

-A A +A
bodrum escort