Universiteti POLIS ёshtё themeluar me vendim tё Qeverisё Shqiptare, VKM nr. 698, dt.11/10/2006, botuar nё fletoren zyrtare nr. 114 , faqe 4475 tё vitit 2006; Fituar akreditimin institucional dhe tё programeve nga MASH (Ministria e Arsimit dhe Shkencёs) dhe APAAL (Agjencia Publike e Akreditimit tё Arsimit tё Lartё), nr.227, dt.22/07/2009 dhe nr.250, dt.14/06/2013. Me vendim tё Qeverisё Shqiptare, VKM nr.746, dt.24/10/2012, U_POLIS ёshtё njohur si IAL (Institucion i Arsimit tё Lartё) me status “Universitet”; dhe me urdhёr tё MASH nr.563, dt.19/11/2012 organizon Programin “Doktoratё”.

Gjuhët

Qendra Kërkimore në Arkitekturë, Inxhinieri dhe Dizajn

Text Resize

-A A +A
      
Njësia Kërkimore në Arkitekturë, Inxhinieri dhe Dizajn, është njësia kërkimore e Fakultetit Arkitekturë dhe Dizajn. Ajo është konceptuar si një qendër për zhvillimin dhe ekspozimin e produkteve krijuese në fushën e Arkitekturës, Inxhinierisë, Dizajnit dhe Arteve Pamore ku fokusi vendoset te kreativiteti i studentëve. Gjithashtu, qendra organizon ekspozita të ndryshme në të cilën marrin pjesë student të programeve të ndryshme.

Stafi Akademik i angazhuar pranë departamentit

  Prof. Assoc. Dr. Diana Haxhihyseni (Përgjegjës departamenti)
  Prof. James Stevens
  Dr. Antonino Di Raimo
  MSc. Dea Buza
  MSc. Julia Janku
  MSc. Altin Sula
  Joan Konomi

 

 

 

   

 

bodrum escort