Universiteti POLIS ёshtё themeluar me vendim tё Qeverisё Shqiptare, VKM nr. 698, dt.11/10/2006, botuar nё fletoren zyrtare nr. 114 , faqe 4475 tё vitit 2006; Fituar akreditimin institucional dhe tё programeve nga MASH (Ministria e Arsimit dhe Shkencёs) dhe APAAL (Agjencia Publike e Akreditimit tё Arsimit tё Lartё), nr.227, dt.22/07/2009 dhe nr.250, dt.14/06/2013. Me vendim tё Qeverisё Shqiptare, VKM nr.746, dt.24/10/2012, U_POLIS ёshtё njohur si IAL (Institucion i Arsimit tё Lartё) me status “Universitet”; dhe me urdhёr tё MASH nr.563, dt.19/11/2012 organizon Programin “Doktoratё”.

Gjuhët

Qendra Kërkimore në Arkitekturë, Inxhinieri dhe Dizajn

      
Njësia Kërkimore në Arkitekturë, Inxhinieri dhe Dizajn, është njësia kërkimore e Fakultetit Arkitekturë dhe Dizajn. Ajo është konceptuar si një qendër për zhvillimin dhe ekspozimin e produkteve krijuese në fushën e Arkitekturës, Inxhinierisë, Dizajnit dhe Arteve Pamore ku fokusi vendoset te kreativiteti i studentëve. Gjithashtu, qendra organizon ekspozita të ndryshme në të cilën marrin pjesë student të programeve të ndryshme.

Stafi Akademik i angazhuar pranë departamentit

  Prof. Assoc. Dr. Diana Haxhihyseni (Përgjegjës departamenti)
  Prof. James Stevens
  Dr. Antonino Di Raimo
  MSc. Dea Buza
  MSc. Julia Janku
  MSc. Altin Sula
  Joan Konomi

 

 

 

   

 

Shqip

Text Resize

-A A +A
bodrum escort