Universiteti POLIS ёshtё themeluar me vendim tё Qeverisё Shqiptare, VKM nr. 698, dt.11/10/2006, botuar nё fletoren zyrtare nr. 114 , faqe 4475 tё vitit 2006; Fituar akreditimin institucional dhe tё programeve nga MASH (Ministria e Arsimit dhe Shkencёs) dhe APAAL (Agjencia Publike e Akreditimit tё Arsimit tё Lartё), nr.227, dt.22/07/2009 dhe nr.250, dt.14/06/2013. Me vendim tё Qeverisё Shqiptare, VKM nr.746, dt.24/10/2012, U_POLIS ёshtё njohur si IAL (Institucion i Arsimit tё Lartё) me status “Universitet”; dhe me urdhёr tё MASH nr.563, dt.19/11/2012 organizon Programin “Doktoratё”.

Gjuhët

Konferenca Studentore 2017 me temë: “Mjedisi dhe Planifikimi Urban në Këndvështrimin Studentor”

Text Resize

-A A +A

Të dashur studentë, Fakulteti Planifikim, Mjedis dhe Menaxhim Urban, në bashkëpunim me Këshillin Studentor organizojnë Konferencën Studentore 2017, (KSUP 2017) me temë:

“Mjedisi dhe Planifikimi Urban në Këndvështrimin Studentor”

Ftohen të marrin pjesë: Studentë të Fakultetit të Planifikimit, Mjedisit dhe Menaxhimit Urban të të gjitha programeve studimore, Bachelor në Studime Mjedisore, Master Shkencor në Menaxhim Mjedisor Urban dhe Master Shkencor i Integruar në Planifikim dhe Menaxhim Urban.

Data të rëndësishme:

-          Dërgimi i përmbledhjes (abstrakti):                              15 Mars 2017

-          Informimi për pranimin e përmbledhjes (abstrakti):      20 Mars 2017

-          Dërgimi i materialit të plotë:                                          10 Prill 2017

-          Data e organizmit të konferencës:                                20 Prill 2017

 

Abstraktet duhet të dorëzohen në adresën si vijon, manjola_hoxha@universitetipolis.edu.al,

 

Në pritje të punimeve tuaja,

 

Suksese!

bodrum escort