Universiteti POLIS ёshtё themeluar me vendim tё Qeverisё Shqiptare, VKM nr. 698, dt.11/10/2006, botuar nё fletoren zyrtare nr. 114 , faqe 4475 tё vitit 2006; Fituar akreditimin institucional dhe tё programeve nga MASH (Ministria e Arsimit dhe Shkencёs) dhe APAAL (Agjencia Publike e Akreditimit tё Arsimit tё Lartё), nr.227, dt.22/07/2009 dhe nr.250, dt.14/06/2013. Me vendim tё Qeverisё Shqiptare, VKM nr.746, dt.24/10/2012, U_POLIS ёshtё njohur si IAL (Institucion i Arsimit tё Lartё) me status “Universitet”; dhe me urdhёr tё MASH nr.563, dt.19/11/2012 organizon Programin “Doktoratё”.

Gjuhët

Departamenti i Mjedisit

      
Programet të cilat organizohen nga departamenti

 

  • Bachelor në “Studime Mjedisore
     
  • Master i Shkencave” në “Menaxhim Mjedisor Urban”

 

Stafi Akademik i angazhuar pranë departamentit

  Prof. Asoc. Dr. Elisabeta Susaj (Përgjegjës departamenti)
  Prof. Dr. Gjergj Konomi
  Dr. Taulant Bino
  MSc. Gjergji Simaku
  MND. Rudinda Toto
  MSc. Artan Kacani
  MSc. Kejt Dhrami

 

 

 

   

 

Shqip

Text Resize

-A A +A
bodrum escort