Universiteti POLIS ёshtё themeluar me vendim tё Qeverisё Shqiptare, VKM nr. 698, dt.11/10/2006, botuar nё fletoren zyrtare nr. 114 , faqe 4475 tё vitit 2006; Fituar akreditimin institucional dhe tё programeve nga MASH (Ministria e Arsimit dhe Shkencёs) dhe APAAL (Agjencia Publike e Akreditimit tё Arsimit tё Lartё), nr.227, dt.22/07/2009 dhe nr.250, dt.14/06/2013. Me vendim tё Qeverisё Shqiptare, VKM nr.746, dt.24/10/2012, U_POLIS ёshtё njohur si IAL (Institucion i Arsimit tё Lartё) me status “Universitet”; dhe me urdhёr tё MASH nr.563, dt.19/11/2012 organizon Programin “Doktoratё”.

Gjuhët

Departamenti i Kërkimit të Aplikuar

      
Programet të cilat organizohen nga departamenti

 

  • Diplomë Profesionale në “Efiçencë Energjitike”

 

Stafi Akademik i angazhuar pranë departamentit

  Dr. Loris Rossi (Përgjegjës departamenti)
  Dr. Doc. Merita Guri
  Dr. Dashamir Çutra
  MND. Endrit Marku
  MSc. Lorenc Islamaj
  MSc. Enrico Porfido
  MSc. Edi Duroi
 

 

 

 

   

 

Shqip

Text Resize

-A A +A
bodrum escort