Universiteti POLIS ёshtё themeluar me vendim tё Qeverisё Shqiptare, VKM nr. 698, dt.11/10/2006, botuar nё fletoren zyrtare nr. 114 , faqe 4475 tё vitit 2006; Fituar akreditimin institucional dhe tё programeve nga MASH (Ministria e Arsimit dhe Shkencёs) dhe APAAL (Agjencia Publike e Akreditimit tё Arsimit tё Lartё), nr.227, dt.22/07/2009 dhe nr.250, dt.14/06/2013. Me vendim tё Qeverisё Shqiptare, VKM nr.746, dt.24/10/2012, U_POLIS ёshtё njohur si IAL (Institucion i Arsimit tё Lartё) me status “Universitet”; dhe me urdhёr tё MASH nr.563, dt.19/11/2012 organizon Programin “Doktoratё”.

Gjuhët

Qendra e Burimeve dhe Informacionit

Text Resize

-A A +A
      

Qendra Burimeve dhe Informacionit është një njësi e Fakultetit për Kërkim dhe Zhvillim. Qendra përfshin shërbime të Bibliotekës dhe pubikimeve të realizuara nga institucioni. POLIS _Press përfshin të gjitha botimet, si revistat A+P, MAD dhe HABITAT, materiale, libra të përkthyer etj. Qendra financohet kryesisht nga buxheti i përgjithshëm i POLIS ndërsa botimet, sa herë që është e mundur, financohen nëpërmjet sponsorizimeve dhe mbështetjes së dhuruesve.

 

Stafi Akademik i angazhuar pranë departamentit

  Doc. Sotir Dhamo (Përgjegjës)
  Dr. Doc. Vera Bushati
  Dr. Enkelejda Kucaj
  MSc. Ermal Hoxha
  MSc. Rovena Plasa
  MSc. Malvina Istrefaj
  MSc. Floreta Aliaj

 

 

 

   

 

bodrum escort