Universiteti POLIS ёshtё themeluar me vendim tё Qeverisё Shqiptare, VKM nr. 698, dt.11/10/2006, botuar nё fletoren zyrtare nr. 114 , faqe 4475 tё vitit 2006; Fituar akreditimin institucional dhe tё programeve nga MASH (Ministria e Arsimit dhe Shkencёs) dhe APAAL (Agjencia Publike e Akreditimit tё Arsimit tё Lartё), nr.227, dt.22/07/2009 dhe nr.250, dt.14/06/2013. Me vendim tё Qeverisё Shqiptare, VKM nr.746, dt.24/10/2012, U_POLIS ёshtё njohur si IAL (Institucion i Arsimit tё Lartё) me status “Universitet”; dhe me urdhёr tё MASH nr.563, dt.19/11/2012 organizon Programin “Doktoratё”.

Gjuhët

Departamenti i Kërkimit Shkencor

Text Resize

-A A +A
      
Programet të cilat organizohen nga departamenti

 

  • Program i studimit të ciklit të tretë “Doktoratë” në “Arkitekturë dhe Planifikim Urban”

 

Stafi Akademik i angazhuar pranë departamentit

  Dr. Ledian Bregasi (Përgjegjës departamenti)
  Prof. Dr. Vezir Muharremaj
  Prof. Dr. Besnik Aliaj
  Dr. Peter Nientied
  Dr. Joana Dhiamandi
  MND. Dritan Shutina
  MSc. Flora Krasniqi
  MSc. Eralda Ribaj

 

 

 

 

   

 

bodrum escort