Universiteti POLIS ёshtё themeluar me vendim tё Qeverisё Shqiptare, VKM nr. 698, dt.11/10/2006, botuar nё fletoren zyrtare nr. 114 , faqe 4475 tё vitit 2006; Fituar akreditimin institucional dhe tё programeve nga MASH (Ministria e Arsimit dhe Shkencёs) dhe APAAL (Agjencia Publike e Akreditimit tё Arsimit tё Lartё), nr.227, dt.22/07/2009 dhe nr.250, dt.14/06/2013. Me vendim tё Qeverisё Shqiptare, VKM nr.746, dt.24/10/2012, U_POLIS ёshtё njohur si IAL (Institucion i Arsimit tё Lartё) me status “Universitet”; dhe me urdhёr tё MASH nr.563, dt.19/11/2012 organizon Programin “Doktoratё”.

Gjuhët

MOBILITET E UNIVERSITETIT POLIS PËR VITIN AKADEMIK 2016-2017

Text Resize

-A A +A
_

MOBILITETE ERASMUS +

Kërkues doktorature në IHS, Erasmus University, Rotterdam

Emrat e studentëve:

Joana Dhiamandi (2016)
Dorina Papa (2016)
Saimir Kristo (2016)
Erida Curraj (2017)

Shkëmbim studentësh në IHS, Erasmus University, Rotterdam

Emrat e studentëve:

Emel Peterci (2017)

Shkëmbim studentësh në IPAG, Business school, Paris

Emrat e studentëve:

Julia Janku (2017)
Besjana Qaja (2017)
Egzona Rexhaj (2017)
Renisa Pogoni (2017)
Ina Idrizi (2017)

Kërkues doktorature në University of Minho, Portugal

Emrat e studentëve:

Egla Luca (2016)
Elona Karafili (2017)
Endrit Marku (2017)

Shkëmbim studentësh në University of Minho, Portugal

Emrat e studentëve:

MSc in Architecture & Urban Design
ErazmiaGjikopulli (2017)
Xhoana Kristo (2017)

BSc in Civil Engineering
Enxhi Sulaj (2017)
Sara Topciu (2017)

MSc in Civil Engineering – Profile: Structure
Albi Alliaj (2017)
Arjana Hasani (2017)

_____

MOBILITETE TË PAVARUARA PËR ARSYE KËRKIMORE

Kërkues doktorature në University of Berkley, California

Emrat e studentëve:

Laura Pedata

Kërkues doktorature në Lawrence Tech, University, Michigan

Emrat e studentëve:

Sonia Jojic

Kërkues doktorature në Politecnica da Catalunia, Barcelona

Emrat e studentëve:

Enrico Porfido

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bodrum escort