Universiteti POLIS ёshtё themeluar me vendim tё Qeverisё Shqiptare, VKM nr. 698, dt.11/10/2006, botuar nё fletoren zyrtare nr. 114 , faqe 4475 tё vitit 2006; Fituar akreditimin institucional dhe tё programeve nga MASH (Ministria e Arsimit dhe Shkencёs) dhe APAAL (Agjencia Publike e Akreditimit tё Arsimit tё Lartё), nr.227, dt.22/07/2009 dhe nr.250, dt.14/06/2013. Me vendim tё Qeverisё Shqiptare, VKM nr.746, dt.24/10/2012, U_POLIS ёshtё njohur si IAL (Institucion i Arsimit tё Lartё) me status “Universitet”; dhe me urdhёr tё MASH nr.563, dt.19/11/2012 organizon Programin “Doktoratё”.

Gjuhët

Thirrje për aplikim për studentët e Arkitekturës: Shkolla verore “Pescara Summer School 2017” (8 kredite) 29 Gusht - 9 Shtator

Text Resize

-A A +A
Në shtator 2017, Departamenti i Arkitekturës, i Univeristetit G. D'Annunzio, Pescara, Itali, do të organizojë edicionin e tretë të Shkollës verore PESCARA SUMMER SCHOOL me temë: “UNIVERSITETI DHE QYTETI – Pescara qëndër Kulture dhe Dije”.
 
Shkolla verore është e hapur për studentë nga universitetet e huaja. 
 
ORGANIZIMI DHE KOSTO: Çdo universitet i huaj mund të zgjedh 5/6 persona, ku perfshihen student si dhe një pedagog ose asistent. Studentët e huaj do të priten dhe akomodohen në apartamentet e studentëve italianë. 
 
Universitetet e ftuara: - Universiteti i Beogradit (Serbi) – Fakulteti i Arkitekturës, Universiteti i Lubjanës (Slloveni) – Fakulteti i Arkitekturës, Universiteti i Zagrebit (Kroaci) – Fakulteti i Arkitekturës, Universiteti i Splitit (Kroaci) – Fakulteti i Arkitekturës, Universiteti Ndërkombëtar i Burch-it Sarajevë (Bosnia dhe Herzegovina) - Fakulteti i Arkitekturës, Universiteti Politeknik i Tiranës (Shqipëri) - Departamenti i Arkitekturës, Universiteti POLIS (Shqipëri) - Fakulteti i Arkitekturës dhe Dezajnit.
 
 
bodrum escort