Universiteti POLIS ёshtё themeluar me vendim tё Qeverisё Shqiptare, VKM nr. 698, dt.11/10/2006, botuar nё fletoren zyrtare nr. 114 , faqe 4475 tё vitit 2006; Fituar akreditimin institucional dhe tё programeve nga MASH (Ministria e Arsimit dhe Shkencёs) dhe APAAL (Agjencia Publike e Akreditimit tё Arsimit tё Lartё), nr.227, dt.22/07/2009 dhe nr.250, dt.14/06/2013. Me vendim tё Qeverisё Shqiptare, VKM nr.746, dt.24/10/2012, U_POLIS ёshtё njohur si IAL (Institucion i Arsimit tё Lartё) me status “Universitet”; dhe me urdhёr tё MASH nr.563, dt.19/11/2012 organizon Programin “Doktoratё”.

Gjuhët

Universiteti POLIS, Prezantimi i Temave të Diplomave

Text Resize

-A A +A
Këto ditë në Universitetin POLIS është zhvilluar Prezantimi i Diplomave. Dita e djeshme, datë 12 Korrik, shënoi edhe ditën e fundit të tyre. 
 
Proçesi i Mbrojtjes së Diplomave u realizua nga studentë të profileve të ndryshme akademike si, Master Shkencore në Arkitekturë, Dizajn i Aplikuar, Planifikim dhe Menaxhim Urban, Menaxhim Mjedisor Urban; Master Profesional në Dizajn Arkitektonik dhe Parametrik, Dizajn Urban dhe Peisazhi, Strehim dhe Zhvillim Toke, Planifikim Hapsinor dhe Aplikime GIS, si dhe Bachelor në Art Dizajn, Inxhinieri Ndërtimi dhe Studime Mjediore.
 
Bashkangjitur gjeni disa momente nga Prezantimi i Temave të Diplomave.
Dates: 
E enjte, July 13, 2017 - 11:30
bodrum escort