Universiteti POLIS ёshtё themeluar me vendim tё Qeverisё Shqiptare, VKM nr. 698, dt.11/10/2006, botuar nё fletoren zyrtare nr. 114 , faqe 4475 tё vitit 2006; Fituar akreditimin institucional dhe tё programeve nga MASH (Ministria e Arsimit dhe Shkencёs) dhe APAAL (Agjencia Publike e Akreditimit tё Arsimit tё Lartё), nr.227, dt.22/07/2009 dhe nr.250, dt.14/06/2013. Me vendim tё Qeverisё Shqiptare, VKM nr.746, dt.24/10/2012, U_POLIS ёshtё njohur si IAL (Institucion i Arsimit tё Lartё) me status “Universitet”; dhe me urdhёr tё MASH nr.563, dt.19/11/2012 organizon Programin “Doktoratё”.

Gjuhët

CALL FOR VOLUNTEERS

Text Resize

-A A +A
Të dashur studentë të Universitetit POLIS e jo vetëm,
 
Në kuadër të Konferencës Ndërkombëtare Tirana ENHR 2017 që do të mbahet në data 04-05-06 Shtator 2017, Universiteti POLIS ju fton t’i bashkoheni këtij eventi si pjesë e stafit organizues dhe mbështetës.
 
Në këtë rast ju do të përfitoni mundësine e:
 
1. Ndjekjes free të Workshopeve ndërkohë që asistoni.
2. Njohjen nga afër me mbi 300 ekspertë europianë të çështjeve të strehimit.
3. Marrjes së një Certifikate të vlefshme me 6 kredite ECTS (është e vlefshme për studentë të Arkitektures dhe Planifikimit Urban, Shkencave Sociale dhe    Politike, Dizajnit, Gjeografi dhe Gazetari).
 
- PROGRAMI I DETAJUAR –
 
18 Gusht 2017- 'About the Conference'
Prezantim me Konferencën dhe programin.
 
21 Gusht - 03 Shtator 2017 - 'Preparatory Phase' (40 orë)
Çështje përgatitore të ambienteve dhe materialeve shoqëruese.
Mbajtja e Kontaktit me Koordinatorët e Workshopeve etj.
 
04 - 05 - 06 Shtator 2017 - 'Conference Days' (36 ore ose 12x3 ditë)
Asistimin në regjistrim.
Asistim në mbarëvajtjen e Workshopeve në klasa.
Asistim në transport dhe 'Field Trips'.
Marketim dhe komunikim me shtypin.
 
07 - 13 Shtator 2017 - 'After the Conferece'. (40 ore)
Përgatitja e një raporti mbi problemet e lindura.
Përgatitja e një raporti statistikor.
Publikim i materialeve të përpunuar (audio, video, foto).
 
Ju lutemi të konfirmoni praninë tuaj në këtë event të rëndësishëm brënda datës 24 Korrik 2017.
 
Në ditët në vijim do ju dërgohet kalenderi i detajuar për çdo ditë.
 
Artan Kacani - Local Organizing Committe 
tel.: 00355 69 2127604
 
 
 
bodrum escort