Universiteti POLIS ёshtё themeluar me vendim tё Qeverisё Shqiptare, VKM nr. 698, dt.11/10/2006, botuar nё fletoren zyrtare nr. 114 , faqe 4475 tё vitit 2006; Fituar akreditimin institucional dhe tё programeve nga MASH (Ministria e Arsimit dhe Shkencёs) dhe APAAL (Agjencia Publike e Akreditimit tё Arsimit tё Lartё), nr.227, dt.22/07/2009 dhe nr.250, dt.14/06/2013. Me vendim tё Qeverisё Shqiptare, VKM nr.746, dt.24/10/2012, U_POLIS ёshtё njohur si IAL (Institucion i Arsimit tё Lartё) me status “Universitet”; dhe me urdhёr tё MASH nr.563, dt.19/11/2012 organizon Programin “Doktoratё”.

Gjuhët

Promovimi i librit: "Qytete për Njerëzit / Cities For People" – Arch. Jan Gehl, nga Universiteti POLIS

Text Resize

-A A +A
Promovimi i librit “Qytete për Njerëzit” nga Ark. Jan Gehl është përkthyer në 37 gjuhë të botës dhe tashmë vjen edhe në shqip. Përkthimi është realizuar nga Ekipi POLIS_PRESS. 
 
Jan Gehl është vëzhguesi më i madh i cilësisë urbane dhe një filozof tejet i nevojshëm i qyteteve si zgjidhje e krizave mjedisore dhe shëndetësore me të cilat përballemi. Në më shumë se gjysmën e popullsisë së botës tani në zonat urbane, i gjithë Planeti duhet të vërë në veprim rezultatet që Libri “Qyteti Për Njeriun” ofron. 
 
Ky libër është një vlerë më shumë në Fushën e Arkitekturës, Urbanistikës, por edhe më gjerë. Libri është menduar si një Udhërrëfyes për Arkitekturën dhe Planifikimin e Qyteteve, për të ndihmuar në rritjen e cilësisë së jetesës sonë. Libri shtjellon shumë nga idetë themelore të Gehl-it dhe tregon disa nga qytetet botërore që janë përmirësuar ndjeshëm gjatë dhjetëvjeçarëve të fundit dhe me më pak sfida për të ardhmen. Pjesa më e madhe e kthimeve do të gjenerojnë jetë më të lumtura dhe qytetet do të jenë më konkuruese nëse drejtuesit e tyre do të marrin për bazë këshillat e autorit. 
 
Së shpejti librin mund ta gjeni në libraritë e Tiranës (Adrion, Albania, Libri Universitar etj…)
 
Juicebox_foto: 
Dates: 
E martë, September 5, 2017 - 15:45
bodrum escort