Universiteti POLIS ёshtё themeluar me vendim tё Qeverisё Shqiptare, VKM nr. 698, dt.11/10/2006, botuar nё fletoren zyrtare nr. 114 , faqe 4475 tё vitit 2006; Fituar akreditimin institucional dhe tё programeve nga MASH (Ministria e Arsimit dhe Shkencёs) dhe APAAL (Agjencia Publike e Akreditimit tё Arsimit tё Lartё), nr.227, dt.22/07/2009 dhe nr.250, dt.14/06/2013. Me vendim tё Qeverisё Shqiptare, VKM nr.746, dt.24/10/2012, U_POLIS ёshtё njohur si IAL (Institucion i Arsimit tё Lartё) me status “Universitet”; dhe me urdhёr tё MASH nr.563, dt.19/11/2012 organizon Programin “Doktoratё”.

Gjuhët

Botimi më i fundit nga POLIS PRESS: “Projektimi antisizmik për arkitektët”

Text Resize

-A A +A

Botimi më i fundit nga POLIS_Press “PROJEKTIMI ANTISIZMIK PËR ARKITEKTËT” me autor Andrew Charleson dhe nëntitull “të tregohesh më i zgjuar se tërmeti” nga Frank Lloyd Wright me përkthim të: Phd Egla Luca dhe Ing. Erdi Myftaraga. Ky libër sjell eksperiencën e autorit në inxhinierinë strukturore, në projektimin e ndërtesave. Argumenti kryesor i këtij libri është që struktura paraqet një element arkitektonik. Pra, qasja dhe përmbajtja e librit është bazuar në këndvështrimin e rolit të një arkitëkti në projektimin sizmik. Lexuesit e këtij libri janë kryesisht arkitektë, studentë arkitekture, inxhinierë, studentë të inxhinierisë strukturore etj. Ky libër është një vlerë më shumë në fushën e inxhinierisë, arkitekturës e më gjerë.

Së shpejti librin mund ta gjeni në libraritë e Tiranës (Adrion, Albania, Libri Universitar etj…)
 

bodrum escort