Universiteti POLIS ёshtё themeluar me vendim tё Qeverisё Shqiptare, VKM nr. 698, dt.11/10/2006, botuar nё fletoren zyrtare nr. 114 , faqe 4475 tё vitit 2006; Fituar akreditimin institucional dhe tё programeve nga MASH (Ministria e Arsimit dhe Shkencёs) dhe APAAL (Agjencia Publike e Akreditimit tё Arsimit tё Lartё), nr.227, dt.22/07/2009 dhe nr.250, dt.14/06/2013. Me vendim tё Qeverisё Shqiptare, VKM nr.746, dt.24/10/2012, U_POLIS ёshtё njohur si IAL (Institucion i Arsimit tё Lartё) me status “Universitet”; dhe me urdhёr tё MASH nr.563, dt.19/11/2012 organizon Programin “Doktoratё”.

Gjuhët

Studime Full apo Part Time?

Text Resize

-A A +A

Universiteti POLIS organizon njёkohёsisht studime me KOHЁ TЁ PLOTЁ dhe studime me KOHË TË PJESSHME

“Kohë të Plotë” do tё thotё: Studime me kohё tё plotё dhe me shkёputje nga puna, nga e hёna nё tё premte, pёr tё paktёn 15 javё çdo semestёr. Kjo ёshtё me tipike pёr programet e rregullta si Bachelor, Master Shkencor, si dhe Programet e Integruara të Studimeve.

Mё poshtё, ёshtё lista e programeve me Kohë të Plotë:

 • Bachelor nё Art Dizajn
 • Bachelor nё Inxhinieri Ndёrtimi
 • Bachelor nё Studime Mjedisore

 

 • Msc. Studime të Integruara 5-vjecare në Arkitekturё dhe Dizajn Urban
 • Msc. Studime të Integruara 5-vjecare në Planifikim dhe Menaxhim Urban

 

 • Master Shkencor nё Dizajn tё Aplikuar
 • Master Shkencor  nё Menaxhim Mjedisor
 • Master Shkencor nё Inxhinieri Ndёrtimi me profile: “Strukturё” dhe “Gjeoteknikё”

 

 • Programi “Doktoratё” në Arkitekturë dhe Planifikim Urban

 

 “Kohë të Pjesshme ose sipas ligjit të ri 80/2015, "Me kohë të zgjatur" do tё thotё: Studime me kohё tё zgjatur dhe pa shkёputje nga puna, nё fundjavё, nga e Premtja ora 13.00 deri tё dielёn ora 17.00. Kjo ёshtё mё tipike pёr programet Master Profesional. Mё poshtё ёshtё lista e programeve Part-Time:

 

 • Master Profesional
 • Çertifikatat Profesionale
 • Shkolla Verore & Workshopet

 

Master Profesional në Politikat e Zhvillimit të Territorit me tre profile:

MP në Strehim dhe Zhvillim Toke

MP në Zhvillim Social Urban dhe Burime Njerëzore

MP në Planifikim Hapsinor dhe Aplikime GIS

 

Master Profesional në Dizajn Parametrik me tre profile:

MP në Dizajn Arkitektonik dhe Parametrik

MP në Dizjan Esteteik Strukturor

MP në Dizjan Urban dhe Peizazhi

 

Master Profesional në Administrim Biznesi me tre profile:

MP në Sipërmarrje dhe Inovacion

MP në Pasuritë e Paluajtshme

MP në Marketing dhe Strategji

 

 

 

video: 
bodrum escort