Universiteti POLIS ёshtё themeluar me vendim tё Qeverisё Shqiptare, VKM nr. 698, dt.11/10/2006, botuar nё fletoren zyrtare nr. 114 , faqe 4475 tё vitit 2006; Fituar akreditimin institucional dhe tё programeve nga MASH (Ministria e Arsimit dhe Shkencёs) dhe APAAL (Agjencia Publike e Akreditimit tё Arsimit tё Lartё), nr.227, dt.22/07/2009 dhe nr.250, dt.14/06/2013. Me vendim tё Qeverisё Shqiptare, VKM nr.746, dt.24/10/2012, U_POLIS ёshtё njohur si IAL (Institucion i Arsimit tё Lartё) me status “Universitet”; dhe me urdhёr tё MASH nr.563, dt.19/11/2012 organizon Programin “Doktoratё”.

Gjuhët

Bursa Studimi

Duke qenё se, Universiteti POLIS, promovon cilёsinё, standardet dhe mjaft profesione e degё tё reja, “Bordi Themelues” dhe “Rektorati” kanё politika stimuluese qё tё ofrojnё lehtёsira, pёrmes tarifave tё krahasueshme me Tarifat Shtetёrore. Ky lehtёsim, ёshtё gjithashtu I lidhur ngushtё me angazhimin maksimal pёr cilёsinё qё studentёt duhet tё kenё e tё ruajnё, si nё hyrje, ashtu edhe nё pёrmbushjen e kёrkesave gjatё shkollimit nё U_POLIS.

POLIS ka njё liri mendimi dhe veprimi tё admirueshme, por edhe rregulla tё qarta dhe kulturё tё fortё pune. Kjo ben qё ky universitet tё jete “Unik” dhe me njё diferencё tё dukshme nga tё tjerёt! Proçesi i pranimit tё studentёve nё POLIS, shoqёrohet jo vetёm me dorёzimin e dokumentave, por edhe me njё Test inteligjence e kreativiteti (IQ).

POLIS ofron studime me tarifa të krahasueshme me tarifat shtetërore për më tepër kontaktoni pranë ambjenteve tona.

 

Shёnim: Pagesat e Studimit, pёr tё gjitha degёt, kryhet nё 2 kёste (nё fillim tё çdo semestri)

 

video: 

Text Resize

-A A +A
bodrum escort