Universiteti POLIS ёshtё themeluar me vendim tё Qeverisё Shqiptare, VKM nr. 698, dt.11/10/2006, botuar nё fletoren zyrtare nr. 114 , faqe 4475 tё vitit 2006; Fituar akreditimin institucional dhe tё programeve nga MASH (Ministria e Arsimit dhe Shkencёs) dhe APAAL (Agjencia Publike e Akreditimit tё Arsimit tё Lartё), nr.227, dt.22/07/2009 dhe nr.250, dt.14/06/2013. Me vendim tё Qeverisё Shqiptare, VKM nr.746, dt.24/10/2012, U_POLIS ёshtё njohur si IAL (Institucion i Arsimit tё Lartё) me status “Universitet”; dhe me urdhёr tё MASH nr.563, dt.19/11/2012 organizon Programin “Doktoratё”.

Gjuhët

Senati Akademik

Senati Akademik i Universitetit POLIS ёshtё njё bord qeverisёs qё pёrbёhet nga 19 persona qё pёrfaqёsojnё tё gjitha njёsitё e institucionit, pёrfshi  stafin akademik, administrativ dhe studentёt.

Senati Akademik kryesohet nga Rektori Prof. Dr. Besnik Aliaj, dhe funksionon nё bazё tё pёrcaktimeve ligjore mbi arsimin e lartё nё Republikёn e Shqiperisё si dhe Rregulloren e Universitetit. Senati mblidhet periodikisht gjatё vitit dhe shqyrton çeshtje tё problematikёs pёrmbajtёsore akademike, shkencore dhe administrative, hapjen e programeve tё reja dhe mirёfunksionimin e tyre, garantimin e cilёsisё dhe standardeve, etj. nё pёrputhje me misionin dhe vlerat e U_POLIS.

Takimet e Senatit Akademik ne POLIS janё tё hapura e transparente edhe pёr gjithё stafin e Universitetit, pasi pёrmes mbledhjes sё Senatit Akademik synohet tё garantohet njё qeverisje sa mё demokratike dhe gjithёpёrfshirje sa mё tё plotё.

 

 

 

Text Resize

-A A +A
bodrum escort