Universiteti POLIS ёshtё themeluar me vendim tё Qeverisё Shqiptare, VKM nr. 698, dt.11/10/2006, botuar nё fletoren zyrtare nr. 114 , faqe 4475 tё vitit 2006; Fituar akreditimin institucional dhe tё programeve nga MASH (Ministria e Arsimit dhe Shkencёs) dhe APAAL (Agjencia Publike e Akreditimit tё Arsimit tё Lartё), nr.227, dt.22/07/2009 dhe nr.250, dt.14/06/2013. Me vendim tё Qeverisё Shqiptare, VKM nr.746, dt.24/10/2012, U_POLIS ёshtё njohur si IAL (Institucion i Arsimit tё Lartё) me status “Universitet”; dhe me urdhёr tё MASH nr.563, dt.19/11/2012 organizon Programin “Doktoratё”.

Gjuhët

Këshilli Shkencor

Text Resize

-A A +A

Universiteti POLIS, ka nё pёrbёrjen e tij edhe “Kёshillin e Shkencor”, i cili është i pёrbёrё nga i gjithë stafi akademik me grada dhe tituj i Fakultetit pёr Kёrkim dhe Zhvillim, dekanët, drejtuesit e departamenteve dhe njësive kërkimore të secilit fakultet.

Detyra kryesore e Kёshillit e Shkencor konsiston në miratimin e Axhendës së Kërkim Zhvillimit të U_POLIS. Kjo axhendë përcakton fushat prioritare të kërkimit nëpërmjet të cilave nxit kërkuesit brenda U_POLIS për të zhvilluar punë multidisiplinare dhe zhvendosjen e këtij bashkëpunimi edhe me kërkues dhe studiues të tjerë nga jashtë institucionit.

Përbërja e Këshillit Shkencor:

Dr. P. Nientied

Kryetar

Prof. Dr. V. Muharremaj

Anëtar

Prof. Dr. Sh. Lushaj

Anëtar

Prof. Asc. Dr. E. Susaj

Anëtar

Prof. Asc. Dr. G. Qendro

Anëtar

Prof. Th. Thomai

Anëtar

Doc. S.Dhamo

Anëtar

Dr. A.Di Raimo

Anëtar

Dr. A. Shtylla

Anëtar

Dr. G. Rembeci

Anëtar

Dr. L. Rossi

Anëtar

Dr. D. Cutra

Anëtar

Dr. M. Toska

Anëtar

 

 

 

 

bodrum escort