Universiteti POLIS ёshtё themeluar me vendim tё Qeverisё Shqiptare, VKM nr. 698, dt.11/10/2006, botuar nё fletoren zyrtare nr. 114 , faqe 4475 tё vitit 2006; Fituar akreditimin institucional dhe tё programeve nga MASH (Ministria e Arsimit dhe Shkencёs) dhe APAAL (Agjencia Publike e Akreditimit tё Arsimit tё Lartё), nr.227, dt.22/07/2009 dhe nr.250, dt.14/06/2013. Me vendim tё Qeverisё Shqiptare, VKM nr.746, dt.24/10/2012, U_POLIS ёshtё njohur si IAL (Institucion i Arsimit tё Lartё) me status “Universitet”; dhe me urdhёr tё MASH nr.563, dt.19/11/2012 organizon Programin “Doktoratё”.

Gjuhët

Partnerё Strategjik

Text Resize

-A A +A

Partner Strategjik për Kërkimin e Aplikuar

U_POLIS ka një rrjet të zgjeruar të partnerëve kombëtare dhe ndërkombëtarë, të përzgjedhur në përputhje me strategjinë e zhvillimit të institucionit. Partnerët më strategjikë me të cilët bashkëpunohet ngushtësisht për zhvillimin e kërkimit të aplikuar janë Co-PLAN dhe Metro_POLIS  (të vendosura fizikisht pranë institucionit). Kjo lehtëson dhe përfshirjen e studentëve në projekte kërkimore dhe të aplikuara.