Universiteti POLIS ёshtё themeluar me vendim tё Qeverisё Shqiptare, VKM nr. 698, dt.11/10/2006, botuar nё fletoren zyrtare nr. 114 , faqe 4475 tё vitit 2006; Fituar akreditimin institucional dhe tё programeve nga MASH (Ministria e Arsimit dhe Shkencёs) dhe APAAL (Agjencia Publike e Akreditimit tё Arsimit tё Lartё), nr.227, dt.22/07/2009 dhe nr.250, dt.14/06/2013. Me vendim tё Qeverisё Shqiptare, VKM nr.746, dt.24/10/2012, U_POLIS ёshtё njohur si IAL (Institucion i Arsimit tё Lartё) me status “Universitet”; dhe me urdhёr tё MASH nr.563, dt.19/11/2012 organizon Programin “Doktoratё”.

Gjuhët

MAD Center and Gallery

Text Resize

-A A +A

Galeria & Qendra_MAD ёshtё njё nga 3 njёsitё e FAD_Fakulteti i Arkitekturёs dhe Dizajnit, pranё Universitetit POLIS. Kjo qendёr synon tё kontribuojё nё 2 drejtime kryesore: zhvillimin e mёtejshёm tё metodologjive tё proçesit mёsimor nё kёtё fakultet; si dhe promovimin e formёs sё integruar tё kёrkimit dhe mёsimdhёnies drejt produkteve eksperimentale dhe inovative. Kjo Qendёr koordinon me Fakultetet dhe me IKZH pёr kёtё qellim. MAD ёshtё njё shkurtim i fushave tё interesit: Multimedia, Art dhe Dizajn. Nga pikёpamja strukturore MAD pёrfshin:

  • Galerinё e Artit Bashkёkohor dhe Alternativ ( MAD_Gallery ) ku ekspozojnё artistё tё mirёnjohur ose artistё tё rinj me koncepte alternative;
  • 2P_Lab - njё iniciativё e re nё ndёrtim, qё synon tё stimulojё kёrkimin e avancuar pёr ndёrtimin dhe patentimin e prototipeve nё dizajn tё aplikuar.
  • MAD organizon gjithashtu, nё kooperim me IKZH dhe Polis_PRESS botimin e periodikut tё specializuar MAD_Magazine dhe bёn kёrkim tё specializuar nё ceshtjet e artit tё aplikuar dhe dizajnit.

Kontakt: mad_center@universitetipolis.edu.al         

          

video: 
Mad Center
bodrum escort