Universiteti POLIS ёshtё themeluar me vendim tё Qeverisё Shqiptare, VKM nr. 698, dt.11/10/2006, botuar nё fletoren zyrtare nr. 114 , faqe 4475 tё vitit 2006; Fituar akreditimin institucional dhe tё programeve nga MASH (Ministria e Arsimit dhe Shkencёs) dhe APAAL (Agjencia Publike e Akreditimit tё Arsimit tё Lartё), nr.227, dt.22/07/2009 dhe nr.250, dt.14/06/2013. Me vendim tё Qeverisё Shqiptare, VKM nr.746, dt.24/10/2012, U_POLIS ёshtё njohur si IAL (Institucion i Arsimit tё Lartё) me status “Universitet”; dhe me urdhёr tё MASH nr.563, dt.19/11/2012 organizon Programin “Doktoratё”.

Gjuhët

Data të Rëndësishme

Text Resize

-A A +A
Java 1 dhe 2 Shtator
Fillojnё pёrgatitjet e vitit tё ri akademik.
Zhvillohet sezoni i vjeshtёs pёr provime e diploma.
Dorёzohet raporti vjetor i aktivitetit tё U_POLIS nё MASH dhe APAAL.
Vijojnё regjistrimet.
 
Java 3, Shtator – Java 2, Tetor
Zhvillohet sezoni i shkёmbimeve dhe workshopeve ndёrkombёtare nё POLIS.
Zhvillohet TAW_Tirana Architecture Weeks – ose – TDW_Tirana Design Weeks.
 
Java 2, Tetor
Fillon zyrtarisht semestri i parё i vitit tё ri akademik, pёr tё gjithё programet nё POLIS.
Shpallen fituesit e Programit Doktoratё.
Zhvillohet ceremonia e shpёrndarjes sё diplomave pёr tё diplomuarit.
 
28-29 Nёntor
Festat Kombёtare.
Mbyllen regjistrimet nё POLIS.
Organizohet turi profesionalo-social: “ Via Adriatica” (Shqipёri - Mali i Zi - Kroaci)
 
Java 4, Dhjetor – Java 1, Janar
Pushimet e Krishtlindjeve dhe Vitit tё Ri.
 
Java 4, Janar – Java 4, Shkurt
Sezoni i dimrit i dorёzimeve tё projekteve dhe i provimeve, sipas degёve.
Organizohet Java e Tokёs dhe Mjedisit.
 
Java 1, Mars
Fillon zyrtarisht semestri i dytё pёr tё gjithё programet akademike nё POLIS.
Jave workshopesh e shkёmbimesh ndёrkombёtare dhe iniciativa “Walking the City”.
 
Java 1, Prill – Java 4, Maj
Organizohen turet profesionalo-social: “Diamanti i Kosovёs” dhe “Aksi Tiranё - Shkup”.
Zbatohet iniciativa 2-javore “Walking the City”.
 
Java 1, Qershor – Java 2, Korrik
Sezoni i verёs i dorёzimeve tё projekteve dhe i provimeve, sipas programit.
Zhvillohet Expo-POLIS nё mjediset e shkollёs me punimet e vitit nё çdo studio.
 
Java 2, Qershor
Mbaron semestri i dytё pёr tё gjithё programet akademike nё POLIS.
 
Java 4, Qershor
Dorёzimi final i tezave dhe punёve tё diplomantёve nё çdo program tё U_POLIS.
 
Java 1, Korrik
Fillon sezoni i intervistave dhe regjistrimeve tё reja nё U_POLIS nё çdo program.
 
Java 3, Korrik
Mbrojtja publike finale e tezave dhe punёve kёrkimore tё diplomantёve.
 
Java 4, Korrik
Mbyllja e vitit akademik. Pёrgatitje pёr vitin e ardhshёm akademik.
Bёhet thirrja publike pёr aplikime nё programin Doktoratё, nё bashkёpunim me Universitetin e Ferrarёs.
 
Java 1-4 Gusht
Pushimet verore tё stafit, por shkolla ёshtё e hapur pёr intervista dhe regjistrime.
Sipas rastit organizohen : “Summer School” ose trajnime e worshope tё posaçme.
 
Shёnim: Nё kёtё kalendar pёrfshihen edhe ditёt e tjera qё janё pushim zyrtar pёr arsye festash religjioze etj., por qё ndryshojnё çdo vit.

 

bodrum escort