Universiteti POLIS ёshtё themeluar me vendim tё Qeverisё Shqiptare, VKM nr. 698, dt.11/10/2006, botuar nё fletoren zyrtare nr. 114 , faqe 4475 tё vitit 2006; Fituar akreditimin institucional dhe tё programeve nga MASH (Ministria e Arsimit dhe Shkencёs) dhe APAAL (Agjencia Publike e Akreditimit tё Arsimit tё Lartё), nr.227, dt.22/07/2009 dhe nr.250, dt.14/06/2013. Me vendim tё Qeverisё Shqiptare, VKM nr.746, dt.24/10/2012, U_POLIS ёshtё njohur si IAL (Institucion i Arsimit tё Lartё) me status “Universitet”; dhe me urdhёr tё MASH nr.563, dt.19/11/2012 organizon Programin “Doktoratё”.

Gjuhët

Guida e Studentit

Text Resize

-A A +A

Guida e Studentit është një material i plotë mbi Universitetin POLIS dhe jetën studentore. Kjo guidë u jep mundësinë studentëve të POLIS, të njihen me strukturat e institucionit, fakultetet dhe degët përkatëse si dhe rregulloren e U_POLIS. Gjithashtu, këtu përfshihen dhe informacione të detajuara të kurrikulave e programeve akademike, ambienteve të universitetit dhe mënyrat e përdorimit të tyre.

Pjesë e Guidës së Studentit, janë edhe strukturat studentore: Shoqata Studentore dhe Alumni. Njohja me këto njesi, si dhe me aktivitetet e ndryshme që organizohen në kampus, plotësojnë të gjithë panoramën e jetës akademike, profesionale dhe sociale në U_POLIS.

bodrum escort