Universiteti POLIS ёshtё themeluar me vendim tё Qeverisё Shqiptare, VKM nr. 698, dt.11/10/2006, botuar nё fletoren zyrtare nr. 114 , faqe 4475 tё vitit 2006; Fituar akreditimin institucional dhe tё programeve nga MASH (Ministria e Arsimit dhe Shkencёs) dhe APAAL (Agjencia Publike e Akreditimit tё Arsimit tё Lartё), nr.227, dt.22/07/2009 dhe nr.250, dt.14/06/2013. Me vendim tё Qeverisё Shqiptare, VKM nr.746, dt.24/10/2012, U_POLIS ёshtё njohur si IAL (Institucion i Arsimit tё Lartё) me status “Universitet”; dhe me urdhёr tё MASH nr.563, dt.19/11/2012 organizon Programin “Doktoratё”.

Gjuhët

Shkolla Verore

Text Resize

-A A +A

Çdo vit, Universiteti POLIS organizon “Shkollёn Verore” (PSS - POLIS_Summer School), qё zakonisht kombinohet me workshopet e TAW_Tirana Architecture Weeks dhe TDW_Tirana Design Weeks, qё organizohen nё Shtator - Tetor.

Zakonisht, Shkolla ka disa workshope, njё pjesё e mirё e tё cilave janё tё hapura pёr publikun dhe tё interesuarit jashtё POLIS, brenda dhe jashtё vendit. Nё tё kaluarёn, Shkolla Verore e POLIS, ka patur bashkёpunime ndёrkombёtare me Shkollat e Arkitekturёs nё Universitetet: Bauhaus/ Anhalt, Darmstadt, Karlsruhe, Mainz, Cottbus (Gjermani); TU-Vienna (Austria), Trieste University (Itali); NTUA (Greqi); Laurench Tech Detroit (USA); etj.

Shkolla e Parë Verore e Komunitetit te Energjisë – 3 deri në 10 shtator, Universiteti POLIS

Në datën 3-10 Shtator 2016 në ambientet e Universitetit POLIS, zhvillohet Shkolla e parë Verore e Komunitetit të Energjisë. Shkolla organizohet në bashkëpunim të ngushtë me Fondin e Hapur Rajonal për Europën Juglindore – Efiçenca Energjetike (FHR-EE), e financuar nga Ministria Federale Gjermane për Bashkepunimin dhe Zhvillimin Ekonomik (BZHE) dhe e implementuar nga Deutsche Gesellschaft für Zusammenarbeit (GIZ).

Shkolla Verore e Komunitetit të Energjisë është një program trajnimi multidisiplinor i fokusuar në sektorët e energjisë në tranzicion dhe drejtohet nga profesionistët dhe akademikët më të mirë.

Në këtë program marrin pjesë 40 pjesëmarrës nga 35 vënde të Evropës, kryesisht studentë pasuniversitarë, kërkues nga të gjitha disiplinat e lidhura me energjinë, profesionistë të rinj nga institucionet qeveritare, kompanitë, think-tank dhe organizata qeveritare, etj.  

Synimi i këtij programi është t’i mundesojë atyre të kuptojnë kompleksitetin e plotë të sektorëve të energjisë, por edhe t’i japë atyre një platformë për shkëmbim dhe kontribut ndaj diskutimeve rreth energjisë.

Për më shumë informacione rreth Shkollës Verore, klikoni këtu.

 

 

 

video: 
Energy Community Summer School
Bed & Bunker 1 - U_Polis & U_Mainz
Bed & Bunker 2 - U_Polis & U_Mainz
bodrum escort