Universiteti POLIS ёshtё themeluar me vendim tё Qeverisё Shqiptare, VKM nr. 698, dt.11/10/2006, botuar nё fletoren zyrtare nr. 114 , faqe 4475 tё vitit 2006; Fituar akreditimin institucional dhe tё programeve nga MASH (Ministria e Arsimit dhe Shkencёs) dhe APAAL (Agjencia Publike e Akreditimit tё Arsimit tё Lartё), nr.227, dt.22/07/2009 dhe nr.250, dt.14/06/2013. Me vendim tё Qeverisё Shqiptare, VKM nr.746, dt.24/10/2012, U_POLIS ёshtё njohur si IAL (Institucion i Arsimit tё Lartё) me status “Universitet”; dhe me urdhёr tё MASH nr.563, dt.19/11/2012 organizon Programin “Doktoratё”.

Gjuhët

Praktika Profesionale në U_Polis

Text Resize

-A A +A

Nё Universitetin POLIS proçesi akademik dhe kёrkimor ёshtё i lidhur fort me praktikat profesionale. Edhe nё kёtё rast, themeluesit e POLIS, japin njё shtysё thelbёsore pasi ata vijnё nga pёrvoja profesionale dhe menaxheriale unikale nё Shqipёri dhe Rajon pёrmes organizatave tё specializuara si:

  • Co-PLAN_Instituti pёr Zhvillimin e Habitatit, njё nga NGO-tё mё tё spikatura nё vend, nё fushat e administrimit tё territorit, zhvillimit tё qёndrueshem dhe qeverisjes sё mirё;
  • Studios sё arkitekturёs dhe dizajnit Metro_POLISShpk;
  •  Kompanisё sё shёrbimeve dhe mikpritjes Albanian_Experience

POLIS, mё vete ose nё bashkёpunim me kёta partnere siguron: asistence, shёrbime dhe praktika profesionale, tё cilat kanё njё rol shumё tё rёndёsishёm pёr rritjen profesionale tё stafit, tё kёrkuesve shkencore dhe sidomos tё studentёve, tё cilёt qё nё vitin e III-tё e deri nё fund tё studimeve, angazhohen nё punime dhe projekte konkrete profesionale, qё i pёrgatit ata pёr njё ballafaqim tё suksesshёm me tregun e punёs dhe shoqёrinё. Ky ёshtё njё nga proçeset mё inspiruese nё U_POLIS. Kёto praktika shkojnё pёrtej pёrvojave nё nivel kombёtar dhe pёrfshijnё projekte dhe konkurse nё nivel ndёrkombёtar ku bashkёpunohet me partnerё ndёrkombetare si “Studio 3TI” nё Ferrara, Itali,  me “MakeLab” nё Detroit, SHBA dhe “IHS Roterdam” nё Holande.

bodrum escort