Universiteti POLIS ёshtё themeluar me vendim tё Qeverisё Shqiptare, VKM nr. 698, dt.11/10/2006, botuar nё fletoren zyrtare nr. 114 , faqe 4475 tё vitit 2006; Fituar akreditimin institucional dhe tё programeve nga MASH (Ministria e Arsimit dhe Shkencёs) dhe APAAL (Agjencia Publike e Akreditimit tё Arsimit tё Lartё), nr.227, dt.22/07/2009 dhe nr.250, dt.14/06/2013. Me vendim tё Qeverisё Shqiptare, VKM nr.746, dt.24/10/2012, U_POLIS ёshtё njohur si IAL (Institucion i Arsimit tё Lartё) me status “Universitet”; dhe me urdhёr tё MASH nr.563, dt.19/11/2012 organizon Programin “Doktoratё”.

Gjuhët

Periodiku Shkencor FORUM A+P

Text Resize

-A A +A

Universiteti POLIS publikon periodikun “Forum A+P”, revista e vetme shkencore dhe kulturore nё territoret shqipfolёse pёr fushat e arkitekturёs dhe planifikimit tё territorit. Kjo revistё ёshtё e njohur nga Ministria e Arsimit dhe Shkencёs, Komisioni I Vlerёsimit tё Titujve Akademike dhe ka njё kod ISSN regjistrimi ndёrkombёtar nё Francё. Revista botohet nё gjuhёt shqip e anglisht dhe ka nё pёrmbajtje bllokun e artikujve shkencore, artikujve informative dhe analizave.

Nё vijim, periodiku shkencor i U_POLIS, ka edhe 2 anekse tё profilizuara, respektivisht: “MAD Magazine”, fokusuar nё çeshtjet e Art-Dizajnit dhe “HABITAT Magazine”, fokusuar nё çeshtjet mjedisore dhe zhvillimit tё qёndrueshёm. Edhe kёto botime periodike jane tё pajisura me kode ISSN ndёrkombёtare. 

FORUM_A+P

bodrum escort