Universiteti POLIS ёshtё themeluar me vendim tё Qeverisё Shqiptare, VKM nr. 698, dt.11/10/2006, botuar nё fletoren zyrtare nr. 114 , faqe 4475 tё vitit 2006; Fituar akreditimin institucional dhe tё programeve nga MASH (Ministria e Arsimit dhe Shkencёs) dhe APAAL (Agjencia Publike e Akreditimit tё Arsimit tё Lartё), nr.227, dt.22/07/2009 dhe nr.250, dt.14/06/2013. Me vendim tё Qeverisё Shqiptare, VKM nr.746, dt.24/10/2012, U_POLIS ёshtё njohur si IAL (Institucion i Arsimit tё Lartё) me status “Universitet”; dhe me urdhёr tё MASH nr.563, dt.19/11/2012 organizon Programin “Doktoratё”.

Gjuhët

Angazhimi nё Inovacion

Text Resize

-A A +A

Universiteti POLIS i ёshtё pёrkushtuar dy kolonave tё rёndёsishme: Proçesit Akademik dhe Kёrkimit Shkencor e tё Aplikuar. Pёrtej kёsaj, POLIS ka edhe njё angazhim serioz ndaj stimulimit tё “Inovacionit” dhe po investon pёr tё materializuar produkte tё prekshme nё dy drejtime kryesore: “Dizajni Inteligjent” dhe “Zhvillimi Hapёsinor e i Qёndrueshёm”. Pёr kёtё qёllim, ёshtё themeluar IKZH_POLIS_ Instituti pёr Kёrkim dhe Zhvillim, i cili ka tre njёsi tё specializuara pёr Kёrkimin Shkencor, Kёrkimin e Aplikuar dhe Qendrёn burimore tё informacionit.

IKZH_POLIS organizon edhe njё “Program ekselence Doktorature”, nё bashkёpunim me Universitetin e Ferrarёs, Itali dhe njё program Masterash Pasuniversitare, nё bashkёpunim me IHS/Erasmus University/ Rotterdam (Holandё).

Pёr tё kontribuar pёr inovacionin, POLIS po investon pёr “Sust_Lab - Laboratori i Qёndrueshmёrisё & Inovacionit”, i cili pёrfshin edhe disa programe bashkёpunimi me:

  • Nitro_Saggio Sicily Lab, Itali (njё event i pёrvitshёm mbi “Arkitekturёn Inteligjente”);
  • MakeLab, LawrenceTech nё Detroit, SHBA;
  • Njё kooperim ndёrkombёtar mbi “Smart & Parametric Design”; 

Ndёr tё tjera, POLIS po punon pёr ngritjen e “Laboratorit tё Efiçencёs Energjitike”;

  • “Laboratorit tё Demonstrimit Mjedisor”; dhe
  •  “Laboratorit tё Praktikave tё Shkollёs Profesionale”.
bodrum escort