Universiteti POLIS ёshtё themeluar me vendim tё Qeverisё Shqiptare, VKM nr. 698, dt.11/10/2006, botuar nё fletoren zyrtare nr. 114 , faqe 4475 tё vitit 2006; Fituar akreditimin institucional dhe tё programeve nga MASH (Ministria e Arsimit dhe Shkencёs) dhe APAAL (Agjencia Publike e Akreditimit tё Arsimit tё Lartё), nr.227, dt.22/07/2009 dhe nr.250, dt.14/06/2013. Me vendim tё Qeverisё Shqiptare, VKM nr.746, dt.24/10/2012, U_POLIS ёshtё njohur si IAL (Institucion i Arsimit tё Lartё) me status “Universitet”; dhe me urdhёr tё MASH nr.563, dt.19/11/2012 organizon Programin “Doktoratё”.

Gjuhët

TE REJA

Text Resize

-A A +A

U_POLIS me mbështetjen e GIZ ofron kurse intensive të teknikave të punimit të qeramikës dhe të qelqit

Tashmë certifikimi ndërkombëtar është zyrtarizuar!

Mbyllet me sukses një nga ngjarjet më të rëndësishme të vitit 2017, i cili ishte vlerësimi i cilësisë akredimit të institucionit nga Agjensia Britanike QAA në bashkëpunim me APAAL.

Pas antarësimit me sukses të programeve Bachelor / MSc.  Inxhinieri Ndërtimi në Rrjetin e Shkollave Europiane të Inxhinierisë së Ndërtimit: EUCEET - European Civil Engineering Education and Training Association, shërbimi dhe cilësia e këtyre progr

Kemi kënaqësinë t'ju ftojmë në dy leksione të hapura të organizuara nga Universiteti POLIS, ditën e Hënë, më 18 Dhjetor, ora 11:00.

bodrum escort