University 02

Mirë se vini në U_POLIS!

Hapësirë për mendim

Kalendari i Eventeve

Fakultetet

Universiteti POLIS në strukturën e tij organizative përbëhet nga tre fakultete dhe një qendër studimore ndërdisiplinore. Secili fakultet është i organizuar në njësi bazë dhe ka në përbërjen e tij dy departamente dhe një qendër kërkimore. 

Partnerë