Valerio Perna

Arkitekt

VALERIO PERNA

Departamenti: 
Qendra Kërkimore në Arkitekturë, Inxhinieri dhe Dizajn
Kontakt: 
valerio_perna@universitetipolis.edu.al

PROFILI AKADEMIK

Valerio Perna (Romë, 1988) është arkitekt dhe PhD në “Arkitekturë – Teori dhe Dizajn” në Sapienza – Universiteti i Romës. Gjatë studimeve, ai ka qenë Studiues Vizitues në AUAS Amsterdam dhe ka ligjëruar dhe dhënë mësim në disa universitete në Iran, Suedie dhe Shqipëri. Aktualisht është i punësuar në Universitetin POLIS (Tiranë, AL), ku është koordinator i INNOVATION_Factory (IF) dhe Drejtues i Qendrës Kërkimore në Arkitekturë, Inxhinieri dhe Dizajn. Axhenda e tij kërkimore eksploron rolin e lojërave dhe proceseve game-based në praktikën bashkëkohore arkitekturore për të trajtuar kompleksitetin dhe fenomenet e sjelljes në strukturën urbane.
Ai është anëtar i Bordeve Editoriale të revistave dhe serive arkitekturore si archiDOCT | open access journal for the dissemination of doctoral research in architecture, FORUM A+P – Interdisciplinary Journal of Architecture and Scientific Environment, the OMB
Series, Gli Strumenti series. Në vitin 2020 ai ka publikuar monografinë e tij të parë L’attività ludica come strategia progettuale. Regole e libertà per una grammatica del gioco in architettura (në shq. Aktiviteti Ludic si Strategjitë e Dizajnit. Rregullat dhe Liritë për një Gramatikë të Lojërave në Arkitekturë (Quodlibet).
Valerio është një nga ekspertët e Tirana INC. inkubatori i parë start-up studentor në Shqipëri dhe ka qenë një nga kuratoret e Tirana Design Week 2019 (Foreseeing Uncertainty. Design and Non-normativity), Tirana Architecture Week 2020 (Science and Technology. In the Era of Paradigm Shifts), and Tirana Design Week 2021 (Health and Well-being in the Post-Pandemic Cities).

EDUKIMI

SAPIENZA – UNIVERSITETI I ROMËS — 2015-2019
PhD cum laude Në ‘Arkitekturë – Teori dhe Dizajn’
UNIVERSITETI I SHKENCAVE TË APLIKUARA TË AMSTERDAMIT — 2017 – 2018
Visiting Scholar
SAPIENZA – UNIVERSITETI I ROMËS — 2008 – 2015 Bachelor në Arkitekturë dhe Planifikim Urban

EKSPERIENCE PUNE

UNIVERSITETI POLIS, TIRANË — 2019 – AKTUALISHT
Drejtues i Qendrës Kërkimore në Arkitekturë, Inxhinieri dhe Dizajn
UNIVERSITETI POLIS, TIRANË — 2018 – AKTUALISHT
Koordinator i Innovation Factory (IF)
UNIVERSITETI POLIS, TIRANË — 2018 – AKTUALISHT
Lektor – Fakulteti i Arkitekturë dhe Dizajn
UNIVERSITETI POLIS + AKPT, TIRANË — 2018 – 2019
Arkitekt në kuader tê projektit ‘Akademia 100+ Fshatrat’
SAPIENZA – UNIVERSITETI I ROMËS — 2015-2019
Tutor

PUBLIKIMET E FUNDIT

Perna, V. (2022) “I Robot arrivano ad Architettura, ma non è Roma è Tirana!”, in Antithesi, Giornale di critica dell’architettura;

Dhamo S., Perna V., Bregasi L. (2012) “Non-Cooperative and Repetitive Games for

Urban Conflicts in Tirana: A Playful Collaborative System to Lower Social Tension”,

International Conference on the 4th Game Set and Match (GSM4Q-2019), Doha,

Qatar, 6-7 February 2019, https://doi.org/10.29117/gsm4q.2019.0039;

Aliaj, B., Perna, V. (2021) From “Neither East Nor West” to “We Want Albania as Europe” Reflections on POLIS University and its implementation of resilience development models in Albania. In Valentin, N. (eds) Albania nel terzo millennio. Architettura, città, territorio, Roma: Gangemi Editore International;

Perna, V. (2020) L’attività ludica come strategia progettuale Regole e libertà per una grammatica del gioco in architettura, Macerata: Quodlibet;

De Francesco, G., Perna, V. (2021) Dorotea, the city, can be different: urban projects in Rome based on the seminal role of infrastructures. In G. De Francesco, V. Perna (eds.) Urbanities, Archi-DOCT vol. 8 (2), pp. 15-30.