Fjalët e Administratorit

Fjalët e Administratorit

Të nderuar miq të Universitetit POLIS,

Dëshiroj të ndaj me ju, disa vlera, ide dhe përpjekje të cilat na çuan në themelimin e Universitetit POLIS dhe në konsolidimin e tij si institucion edukimi dhe grupim intelektual me ide alternative. Së bashku me kolegët e mi bashkëthemelues, pjesëtarë të gjeneratës së transformimeve të viteve ’90,  kemi qenë dëshmitarë dhe pjesëtarë të ngjarjeve të ndodhura në Shqipëri përpara dhe pas viteve të ndryshimit. Nisur nga kjo, POLIS e sheh procesin e edukimit si formë të ndryshimit të shoqërisë dhe që mundëson vazhdimësinë e zhvillimit përmes transmetimit të dijes.  POLIS si institucion është një pasqyrim i mënyrës se si jemi përpjekur të përfshijmë, të punojmë dhe të mësojmë bashkë me të tjerët. 
Besimi tek partneriteti, procesi dhe komunikimi janë baza e ADN-së e trashëguar që nga Co-PLAN Instituti për Zhvillimin e Habitatit, që përbën edhe thelbin e POLIS-it të sotëm si edhe të eksperiencës praktike të ngritur në nivel akademik dhe kërkimor.
POLIS synon të luajë një rol në emancipimin e shoqërisë duke hapur diskutime dhe debate për tema të patrajtuara nga shoqëria shqiptare në fushat profesionale që mbulon, por edhe përtej tyre, duke i bërë të kuptojë brezit të ri se edhe çështjet të cilat në dukje të parë duken të pazgjidhshme mund të marrin zgjidhje.

Sotir Dhamo   |   Administrator i U_POLIS 
Anëtar i Bordit Themelues U_POLIS

Hapja e mendjes, kreativiteti dhe qasja pozitive ndaj problemeve është pjesë e rëndësishme e transmetimit të sekretit të dijes dhe përkthimit të saj në veprim. Kjo bën që POLIS edhe pse një institucion jo-publik, të ketë një mision të qartë social të përcaktuar që në fillesat e tij.
POLIS tashmë ka filluar të gjenerojë brenda familjes së madhe, lëvizje dhe trende sociale që synojnë të sjellin këndvështrime të reja dhe anti-konformiste në shoqëri, në një kontekst gjithnjë e me kompleks. Jo më kot edhe grupi iniciator i Unionit të Arkitektëve dhe Planifikuesve Urbanë të Shqipërisë lindi nga ky grupim POLIS-ian me synimin për të krijuar alternativa profesionale në fushat e interesit. Rol të rëndësishëm luajnë këtu edhe aktivizmi kulturor, urban dhe mjedisor, botimet e natyrës shkencore si periodiku i arkitekturës dhe planifikimit urban “Forum A+P”, apo revistat “MAD magazine” dedikuar art-dizajnit, si dhe “Habitat Magazine” dedikuar çështjeve mjedisore, etj. Jo më pak të rëndësishme janë aktivitetet e përvitshme të TAW – Tirana Architecture Weeks dhe TDW – Tirana Dizajn Weeks, të cilat zhvillohen në ambiente publike në qytet dhe janë kthyer në hapësira eksperimentimi dhe ballafaqimi midis shumë aktorëve me eksperienca dhe kultura të ndryshme. Rol të ngjashëm luajnë edhe klubet kulturore jashtë mjediseve akademike, si “Destil”, apo “Walking the City” të cilët rrisin ndërveprimin e studentëve dhe profesionistëve nga institucione të ndryshme; apo edhe grupe vullnetare të aktivizmit urban, të mbrojtjes së mjedisit, hapësirës publike, trashëgimisë, etj., të cilët shpesh janë zëra anti-konformistë dhe kanë shërbyer si mjet presioni për përmirësimin e transparencës dhe të qeverisjes vendore dhe kombëtare.
Në POLIS ne besojmë se politika nuk bëhet vetëm nga politikanët, por bëhet edhe nga komunitetet aktive dhe institicionet, dhe kjo ka nevojë për ekspertizë profesionale, për ide!
Në POLIS ne besojmë gjithashtu se e ardhmja e mënyrës se si do të jetojmë në vendbanimet njerëzore varet nga raportet që urbanistika, arkitektura dhe inxhinieritë e qytetit do të gërshetojnë në mënyrë organike me shkencën. Kështu, për POLIS dhe brezin e kërkuesve të rinj, kërkimi dhe inovacioni është një mënyrë për të ndihmuar zhvillimin. Ne besojmë se për të bërë inovacione, apo zgjidhje avangardë, frymëzimi vjen nga problemet reale të shoqërisë për t’u zgjidhur, dhe se moderniteti i vërtetë është përpjekja për të kthyer krizat në vlera. Është pikërisht kjo përpjekje që frymëzon pozitivitet e shtysa të reja të projektimit dhe kërkimit në fushat e arkitekturës, dizajnit, inxhinierisë, planifikimit të qytetit e mjedisit, dhe të teknologjise në përgjithësi, etj. Kjo është arsyeja që POLIS ka synuar të shkojë përtej një institucioni akademik-kërkimor dhe tashmë ka konsoliduar brenda tij “Institutin e Kërkimit dhe Zhvillimit” dhe “Fabrikën e Inovacionit”.
Kuraja dhe besimi drejt hapësirave të pashtershme të modernitetit janë antidoti që tret çdo mëdyshje ndaj rrugës së ardhshme dhe monopoleve të dijes e të mendjes. POLIS-i është një projekt afatgjatë, ku përpjekjet tona modeste duam t’i ndajmë me të tjerët sepse kështu besojmë do të arrihet më mirë misioni ynë social!
Ka akoma shumë për të bërë!