Senati Akademik

Senati Akademik

Senati Akademik i Universitetit POLIS ёshtё njё bord qeverisёs i institucionit qё pёrbёhet nga 19 persona qё pёrfaqёsojnё tё gjitha njёsitё, pёrfshirë stafin akademik-kërkimor, administrativ dhe studentёt.

Senati Akademik kryesohet nga Rektori, Prof. Dr. Besnik Aliaj, dhe funksionon nё bazё tё pёrcaktimeve ligjore mbi arsimin e lartё nё Republikёn e Shqipërisё, si dhe Rregulloren e Universitetit. Senati mblidhet periodikisht gjatё vitit dhe shqyrton çështje tё problematikёs pёrmbajtёsore akademike, shkencore dhe administrative, hapjen e programeve tё reja dhe mirёfunksionimin e tyre, garantimin e cilёsisё dhe standardeve etj., nё pёrputhje me misionin dhe vlerat e U_POLIS.

Takimet e Senatit Akademik në POLIS janё zakonisht tё hapura pёr të gjithё stafin e Universitetit, pasi pёrmes mbledhjes sё Senatit Akademik synohet tё garantohet njё qeverisje sa mё transparente, demokratike dhe gjithëpërfshirëse.

Antarët e Senatit Akademik:

1

Prof. Dr. Besnik Aliaj

Kryetar

2

Prof. Dr. Sherif Lushaj

Anëtar

3

Prof. Dr. Luljeta Bozo

Anëtar

4

Prof. Dr. Tamara Luarasi

Anëtar

5

Prof. Dr. Gjergji Konomi     

Anëtar

6

Dr. Ledian Bregasi

Anëtar

7

Dr. Skender Luarasi

Anëtar

8

Dr. Godiva Rembeci

Anëtar

9

Dr. Endrit Marku

Anëtar

10

Dr. Elona Karafili

Anëtar

11

Dr. Sonia Jojic

Anëtar

12

Dr. Dritan Shutina

Anëtar

13

Dr. Llazar Kumaraku

Anëtar

14

Dr. Sotir Dhamo

Anëtar

15

Dr. Valerio Perna

Anëtar

16

Dr. Enkelejda Kucaj

Anëtar

17

Kejsi Veselagu

Përfaqësues i studentëve

18

Albi Culaj

Përfaqësues i studentëve

19

Amela Serdani

Përfaqësues i studentëve