Gentjan Hykaj

Lektor

GENTJAN HYKAJ

Departamenti: 
Arkitekturë dhe Inxhinieri Ndërtimi
Kontakt: 
gentjan_hykaj@universitetipolis.edu.al

PROFILI AKADEMIK

Prej vitesh ka punuar si mësues i Biologjisë në arsimin parauniversitar (AML) dhe pedagog nw lwndwt e metodikws sw Biologjisw. Ka mbrojtur të gjitha shkallët e kualifikimit me rezultate të shkëlqyera. Ka marrë pjesë dhe jam çertifikuar në shumë trainime në fushën e zbatimit të kurrikulave, vlerësimit dhe drejtimit të shkollave. Gjithashtu ka marrë pjesë në disa projekte kombëtare në fushën e edukimit.
Prej vitit 2013 kam fituar Gradën Doktor i Shkencave në fushën e Gjenetikës së Popullatave. Në fushën akademike wshtw referues i punimeve shkencore në 13 konferenca kombëtare dhe ndërkombëtare, dhe autor ose bashkëautor në 16 artikuj shkencorë, nga të cilët 2 me Impact Factor. Si mësues i Biologjisë në Gjimazin “Asim Zeneli” ka patur rezultate të shkëlqyera në Maturën Shtetërore, duke u shpallur “Mësuesi i Vitit 2021”.
Në bashkëpunim me AOS (Albanian Ornithological Society) kam ngritur Conservation Youth Club of Gjirokastra, një klub rinor për mbrojtjen e Kalit të Qyqes, duke organizuar aktivitete sensibilizuese dhe veprimtari monitoruese në terren.
Prej Muajit Maj i eshte bashkuar stafit te brendshwm ne U-Poilis si lektor ne Departamentin e Mjedisit.

PUBLIKIMET E FUNDIT

Hoda A., Dobi P. and Hykaj G. (2009) Genetic diversity and distances of Albanian local sheep breeds using microsatellite markers. Livestock Research for Rural Development 21 (6)

Hoda A., Dobi P., Hykaj G. and Econogene consortium (2009). Population structure in Albanian sheep breeds analyzed by microsatellite markers. Livestock Research for Rural Development 21 (11).

Hoda A., Ajmone-Marsan P., Hykaj G. and Econogene consortium (2010). Genetic diversity in Albanian sheep breeds estimated by AFLP markers. Albanian Journal of Agricultural Sciences Vol 10(2), p 23-29

Hoda, A., Hykaj G. , Dunner, S, Obexer-Ruff, G and Econogene Consortium (2011) Genetic diversity of Albanian goat breeds based on microsatellite markers. Arch. Zootec. 60 (230): 605-613

Hoda, A. , Hykaj, G. , Sena, L. and Delia (Veizaj), E. (2011). Population structure in three Albanian sheep breeds using 36 single nucleotide polymorphisms. Acta Agriculturae Scandinavica, Section A – Animal Science, 61: 1, 12 20 (IF 0.484).

Hoda A., Sena L. and Hykaj G. (2012) Genetic diversity revealed by AFLP markers in Albanian goat breeds. Arch. Biol. Sci., Belgrade, 64 (2), 799-807. (IF = 0.356)

Hykaj G., Hoda A., Biçoku Y. and Papa L. (2012). Genetic variability of Muzhake goat, estimated by microsatellite markers. Livestock Research for Rural Development. Volume 24, Article #126

Hykaj G., Hoda A., Dobi, P., Papa, L., Bakiu, R. and Novaku, M. (2013). Population structure and genetic distances betëeen six Albanian local goat breeds using 26 SNP markers. Livestock Research for Rural Development 25 (4) 2013

Hykaj G., Hoda A. (2014). Genetic diversity of albanian goat breeds estimated by molecular markers. Albanian J. Agric Sci., 13 (Special editidon ): 249 252

Hoda A, Meçaj R, Hykaj G.(2021) Morphometric characterization of four sheep breeds reared in south east of Albania. Agriculture and Forestry, Vol. Issue:, 2021, Podgorica. DOI: 10.17707

Qershor 2022 Artikull i paraqitur ne “ Journal of Genetic Engineering and Biotechnology” ne pritje te miratim